Reijo Aksela:
Vanhempi tutkija, Orgaanisen kemian osaamistiimin vetäjä

Pääaine: Orgaaninen kemia
Korkeakoulu: Oulun yliopisto
Tutkinnot: FM 1985, FT 1994

Työnantaja: Kemira Oyj, Espoon tutkimuskeskus
Työnantajan toimiala: Sellu- ja paperikemikaalien ja vesikemikaalien, orgaanisten hienokemikaalien, maalien ja lannoitteiden valmistus

Työskentelen tutkijana ja orgaanisen kemian osaamistiimin vetäjänä Kemira Oyj:n Espoon tutkimuskeskuksessa. Me tutkijat palvelemme koko Kemiraa omalla osaamisalueellamme. Itse olen erikoistunut orgaaniseen kemiaan ja työhöni kuuluu monenlaisia asiantuntijatehtäviä alkaen erilaisten kemiallisten ongelmien selvittelystä aina uusien orgaanisten molekyylien suunnitteluun ja valmistamiseen. Usein olen ainoana kemian asiantuntijana ratkaisemassa esim. jonkin aineen valmistukseen liittyviä kysymyksiä yhdessä tekniikan osaajien kanssa.

Viime aikoina olen vetänyt tuotekehitysprojekteja, joissa on kehitetty mm. uusia ympäristöystävällisiä sellun valkaisussa käytettäviä kemikaaleja Kemira Chemicalsille. Toisaalta olen kehittänyt valmistusmenetelmän uudelle molekyylille, josta Kemira Fine Chemicalsin asiakas valmistaa uutta lääkeainetta.

Meitä orgaanisen kemian osaajia on täällä Kemiran Espoon toimipisteessä noin 20 henkilöä. Vedän tällä hetkellä 9 hengen osaamistiimiä. Tavoitteenamme on pysyä ajan tasalla orgaanisen kemian ja reaktiotekniikan nopeassa kehityksessä, jotta voisimme tarjota parasta mahdollista asiantuntemusta asiakkaillemme.

Tiimimme osaamisen kehittymisestä huolehtiminen on haastava ja vastuullinen tehtävä. On pysyttävä ajan hermolla, seurattava aikaa, oltava tiiviissä yhteistyössä yliopistotutkijoiden kanssa kotimaassa ja ympäri maailmaa.

Olen väitellyt tohtoriksi pääaineenani orgaaninen kemia. Tutkimustyöni tein Kanadassa, jossa olen asunut yhteensä neljä vuotta. Kanadassa harjaantunutta englannin kielen taitoa, tieteellisen kirjoittamisen taitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta voin hyödyntää yhteydenpidossani ulkomaisiin kolleegoihini. Pidempiaikainen ulkomaan kokemus on mielestäni arvokas pääoma.

Koska kaikki työ tehdään nykyisin tiimityönä, johtamistaidot, projektin vetämisen taidot - yleensä viestintä- ja vuorovaikutustaidot - ovat varsin tärkeitä. Näitä taitoja voi opetella erilaisilla kursseilla, mutta käytännön työ lienee paras kouluttaja näissä asioissa. Pyrin korostamaan ryhmässä toimimisen opettelemista, toisten huomioon ottamista ja suvaitsevaisuutta. Ne ovat asioita, joita työelämässä varmasti tarvitaan - alasta riippumatta.

Insinööritieteistä, erityisesti kemiallisesta prosessitekniikasta toivoisin tietäväni vähän enemmän. Toisaalta, kaikkea ei tarvitse itse tietää. Riittää, kun hallitsee oman alansa. Tutkinnossani minulla oli sivuaineina matematiikka ja fysiikka. Ne ovat saumattomasti kemiaan liittyviä aineita.

Olen mukana ympäristöystävällisten kemikaalien kehittämisessä. Biologian ja mikrobiologian tiedot ainakin yleisellä tasolla ovat näissä asioissa hyödyksi. Itse olen oppinut näitä perusasioita hyvin paljon tutkimusprojektieni kautta.

Työni kemistinä on mielenkiintoista ja haastavaa. Koen, että työssäni esim. uusien molekyylien suunnittelussa ja valmistusmenetelmien kehityksessä tarvitaan luovuutta, ennakkoluulottomuutta, uusien haasteiden vastaanottokykyä, ongelmanratkaisukykyä, tiiminvetämisen taitoja, motivointitaitoja jne. Hyväksi kemistiksi kasvetaan yleensä vähitellen. Tieto lisääntyy erilaisten tehtävien myötä. Vähitellen kasvaa kyky nähdä asioita laajemmin ja ajatella ehkä vähän luovemmin.

On mukava nähdä oman kemistin työnsä jälki esim. uutena ympäristö-ystävällisempänä kemikaalina tai parantuneena valmistusmenetelmänä jollekin vanhalle kemikaalille.

Lisätietoja: reijo.aksela@kemira.com
www.kemira.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]