Tommi Kekki:
Tutkija, Energia-, prosessi-, ympäristö- ja materiaaliteknologiat

Pääaine: Radiokemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinto: FM 1996

Työnantaja: VTT Prosessit, Espoo
Työnantajan toimiala: Energia-, prosessi-, ympäristö- ja materiaaliteknologiat.

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Olemme yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaalaisten yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoiminta on jaettu projekteihin, jotka ovat kestoltaan kuukausista vuosiin. Radiokemistinä työni liittyy radioaktiivisten alkuaineiden kemiaan sekä mittaustekniikkaan. Ydinvoimaan ja ydinteknisiin sovelluksiin liittyen tutkin aktiivisuuksien käyttäytymistä ydinvoimaloissa sekä fissiotuotteiden käyttäytymistä vakavissa reaktorionnettomuuksissa. Olen myös mukana kehittämässä radioaktiivisen jätteen karakterisointimenetelmiä, neutronidosimetriaa ja safeguards-tekniikoita mukaan lukien ympäristönäytteiden kerääminen. Erityisosaamistamme on yhdistää kokeellinen työ matemaattiseen mallinnukseen ja simulointiin.

Kemian tietojen lisäksi tarvitsen työssäni läheisesti muitakin luonnontieteitä: mm. fysiikkaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittelyä. Perustiedot olen hankkinut opiskeluaikana. Tietojani täydennän jatkokoulutuksella, seuraamalla alan kirjallisuutta sekä käymällä konferensseissa ja symposiumeissa. Jatkuva uuden opiskelu ja oppiminen tekeekin työstä mielenkiintoisen.

Lisätietoja: Tommi.Kekki@vtt.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]