Jussi Kivikoski:
Johtaja, Tekes

Pääaine: Epäorgaaninen kemia
Yliopisto: Jyväskylän Yliopisto
Tutkinnot: FK 1988, FL 1991, FT 1993

Työnantaja: Teknologian kehittämiskeskus, Tekes, Helsinki
Työnantajan toimiala: Julkishallinto

Työnantajani on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen pääjohtajavirasto. Tekesin tehtävänä on tutkimus- ja tuotekehitystyön rahoittaminen. Rahoitus myönnetään hakemusten perusteella. Tekesin toimisto sijaitsee Pasilassa ja siellä työskentelee n. 260 ihmistä. Itse vastaan kemian yksikön toiminnasta ja alaisuudessani työskentelee 11 teknologia-asiantuntijaa ja kaksi sihteeriä.

Kemian yksikössä toimivat teknologia-asiantuntijat ovat joko yliopistosta valmistuneita kemistejä tai korkeakoulusta valmistuneita soveltuvien alojen diplomi-insinöörejä. Heillä on takanaan mm. jatko-opintoja tai hyvinkin pitkiä työkokemuksia yrityksistä. Teknologia-asiantuntijat edustavat oman alansa asiantuntemusta ja heidän tehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi rahoitushakemusten käsittely, hankkeiden seuranta, erilaisten suurempien kokonaisuuksien kuten teknologiaohjelmien valmistelu sekä toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Työssään he kohtaavat sekä yrityksissä että yliopistoissa tehtävän tutkimuksen hyvinkin laajasti ja monialaisesti. Vahvan asiaosaamisen lisäksi heiltä edellytetään myös muita taitoja. Työssä tarvitaan esiintymis- ja neuvottelutaitoja sekä kielitaitoa. Luovuus sekä sopeutuminen hyvinkin erilaisiin tilanteisiin ja ryhmiin on välttämätöntä. Erittäin tärkeätä on myös kyky ja halu toimia ihmisten kanssa.

Oma työni ja nykyinen tehtäväni on esimerkki niistä monista mahdollisuuksista, joita kemistin koulutus tarjoaa. Väiteltyäni tein post doc –vuoden Durhamin yliopistossa Pohjois-Englannissa. Tekesissä aloitin teknologia-asiantuntijana ja viimeiset vuodet olen toiminut teknologiajohtajana. Asiantuntijuuden asemesta työssäni korostuvat nykyisin esimiestehtävät. Työhöni kuuluu paljon hallinnollisia tehtäviä. Asiantuntijoiden työn tukeminen sekä resurssien seuranta ja ylläpito mahdollistavat asiantuntijoiden tehokkaan työskentelyn ja organisaation tavoitteiden saavuttamisen. Toinen iso osa työtäni on laajempien kokonaisuuksien valmistelu ja linjausten suunnittelu. Tätä työtä teen työelämän nykykäytäntöjen mukaan erilaisissa ryhmissä. Toisinaan muita teknologia-alueita edustavien kolleegoiden kanssa ja toisinaan oman yksikköni asiantuntijoiden kanssa.

Työpäivät ovat vaihtelevia, kahta samanlaista päivää ei ole. Työ edellyttää matkustamista ja tyypillisesti monet asiat ovat samanaikaisesti kesken. Tämä edellyttää suunnittelua ja ajankäytön hallintaa, mutta toisaalta takaa jatkuvan vauhdin ja myös sopivan vaihtelun työhön.

Lisätietoja: jussi.kivikoski@tekes.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]