Outi Kylliäinen:
Kemian, matematiikan ja fysiikan lehtori

Pääaine: Fysikaalinen kemia
Korkeakoulu: Turun Yliopisto
Tutkinto: FM 1993

Työnantaja: Yhtenäiskoulu, Helsinki

Opetan kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa Yhtenäiskoulussa. Koulussamme toimii ala-aste, yläaste ja lukio. Oppilaita on yhteensä noin neljäsataa. Koska kaikki asteet toimivat yhteisissä tiloissa, tulevat oppilaat tutuiksi monen vuoden ajalta. Koulussamme voi seurata pienen ekaluokkalaisen kehitystä aina ylioppilaaksi asti. Itse opetan lukiossamme kemiaa ja lyhyttä matematiikkaa sekä peruskoulussa kemiaa ja fysiikkaa. Ala-asteen oppilaille olen pitänyt tiedekerhoa jo usean vuoden ajan.

Opetustyön ohessa olen toiminut luokanvalvojana peruskoulussa ja ryhmänohjaajana lukiossa. Tällä hetkellä olen lukion ensimmäisen vuosikurssin ryhmänohjaaja. Osalle ryhmäni oppilaista olin luokanvalvojana jo yläasteella. Opettajana tarvitsen tietysti vahvat tiedot ja taidot opettamastani aineesta, mutta lisäksi tarvitaan sosiaalisia taitoja ja psykologista "silmää" toimia lasten ja nuorten kanssa. Opettajana haluan olla tasapuolinen ohjaaja ja opastaja opettamieni aineiden saloihin. Haluan uskoa oppilaideni vahvuuksiin ja pyrin tukemaan ja kannustamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Opetustyö vaatii johdonmukaisuutta ja selkeyttä. Toisaalta minun täytyy myös olla valmis tekemään nopeitakin päätöksiä opetustavoista ja menetelmistä vaihtelevien tilanteiden ja olosuhteiden varalle. Yksi juttu toimii tälle ryhmälle, mutta toinen ryhmä vaatii asiaan erilaisen lähestymistavan. Opettajan työssä ei kahta samanlaista päivää näe, mutta se onkin ammattini rikkauksia.

Suurimpia ilonaiheita ja onnistumisen tunteita työssäni antaa ne hetket, kun huomaa oppilaan ymmärtäneen jonkin opettamani asian pienten ja välillä suurempienkin vaikeuksien jälkeen. Mukava on myös kuulla ja nähdä vanhoja oppilaitaan koulun loppumisen jälkeenkin. Heiltä saa myös arvokasta palautetta, miten he näkevät koulun ja opetuksen koulusta lähtemisensä jälkeen. Ilahduttavaa on myös huomata, kun entisiä oppilaitaa suuntaa opintonsa matemaattis-luonnontieteelliseen suuntaan.

Itse koen, että opettajana ei voi olla koskaan täysin valmis, vaan työtään, opetusaineitaan, opetusmenetelmiään ja oppilaiden ohjaustaan voi aina kehittää lisää.

Lisätietoja: outi.kylliainen@edu.hel.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]