Marja Lahonen:
Patentti-insinööri, Palvelu/konsultointi

Pääaine: Epäorgaaninen kemia
Korkeakoulu: TKK
Tutkinto: DI 1991

Työnantaja: Patenttitoimisto Seppo Laine Oy, Helsinki
Työnantajan toimiala: Palvelu/konsultointi

Patenttitoimisto Seppo Laine Oy on keskisuuri kotimainen patenttitoimisto, joka palvelee ennen kaikkea kotimaisia yrityksiä teollisoikeuksien alalla. Teollisoikeuksiin liittyy mm. patenttien, hyödyllisyysmallien ja tavaramerkkien hakeminen. Käytännössä patenttia haettaessa patentti-insinöörin tai tarkemmin patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluu aluksi asiakkaan keksinnön arvioiminen sen uutuuden ja keksinnöllisyyden suhteen ja sitten patenttihakemuksen laatiminen. Merkittävä osa työstä koostuu kirjeenvaihdon hoitamisesta teollisoikeuksia myöntävien eri maiden virastojen kanssa sekä konsultaation antaminen asiakkaalle teollisoikeuksien hakemisen eri vaiheissa. Patenttiasiamies voi myös toimia teknisenä asiantuntijana mm. patenttiriidoissa eri oikeusasteissa.

Patenttiasiamies palvelee useinkin keksijää. Itse työskentelin tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä kahdeksan vuoden ajan ennen siirtymistäni patenttitoimiston palvelukseen. Keksinnöt ja patentointi tulivat tutuiksi silloisessa työssäni. Nyt patenttiasiamiehen roolissa pääsen näkemään suomalaista tuotekehitystä näköalapaikalta ja osallistumaan patenttioikeuksien muodostamiseen lukuisissa yrityksissä. Ammatillisesti ajavana voimana minulla on aina ollut kiinnostus tekniikkaan ja sen valjastamiseen ihmisen hyväksi.

Työssäni tarvitaan kemian ja kemiantekniikan alan tietojen lisäksi kemialle läheisten tekniikan- ja luonnontieteiden tuntemusta. Niinpä tehtävässäni menestyminen ja viihtyminen edellyttää tekniikan ja luonnontieteiden monipuolista tuntemusta sekä jatkuvaa omaehtoista kiinnostusta ja innostusta aiheeseen.
Olennainen osa patenttiasiamiehen työtä on tuntea yksityiskohtaisesti lain kirjain immateriaalioikeuden alalta - myös kansainvälisillä foorumeilla. Immateriaalioikeuteen voi perehtyä paitsi työssä myös lukuisilla alan ammatillisilla kursseilla.

Työssäni menestyminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä useilla kielillä sekä nopeaa kykyä omaksua kotimaista ja vieraskielistä tekstiä. Englanti on kuitenkin vallitseva vieras kieli yhdessä saksan ja ranskan kanssa.

Lisätietoja: marja.lahonen@selpat.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]