Hannu Laine:
Tuotekehityspäällikkö, painoväriteollisuus

Pääaine: Orgaaninen kemia
Korkeakoulu: Turun yliopisto
Tutkinto: FM 1992

Työnantaja: Sicpa Oy, Tampere
Työnantajan toimiala: Painovärit

Sicpa Oy valmistaa painovärejä sekä graafiselle- että pakkausteollisuudelle. Painovärejähän näkyy kaikkialla ympärillämme, esimerkiksi sanomalehdissä ja suklaapakkauksissa. Harvemmin tulee ajatelleeksi itse painoväriä, sitä pitää helposti itsestään selvänä. Painovärin huomaa vasta kun sitä ei ole. Onkin tapana sanoa, että paperin luettavuus paranee selkeästi, kun siinä on päällä pieni määrä väriä. Valkoista paperiahan on tunnetusti erittäin vaikea lukea.

Työni on erittäin monipuolista. Tärkeintä on tietenkin itse tuotekehitys. Värin on toimittava painokoneella kovillakin painonopeuksilla. Lopullisen painojäljen on oltava virheetön. Esim. kiilto, hankauksenkesto ja oikeat värisävyt ovat tärkeitä asioita. Näitä ominaisuuksia testaamme laboratoriossamme. Tuotekehitystyö tapahtuu yhteistyössä Sicpan eri puolillla Eurooppaa sijaitsevien tuotekehityskeskuksien kanssa. Tuotekehitysprojektien etenemistä seurataan säännöllisesti järjestettävissä tuotekehityskokouksissa. Olen myös vastuussa laadunvarmistuksesta. Jokaisen tuotteen on vastattava tarkasti vaadittavia spesifikaatioita.

Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat tärkeänä osana asiakaspalvelutehtävät. Vierailen painotaloissa kertomassa tuotteidemme taustasta ja antamassa asiakkaillemme koulutusta painovärien yleisestä käyttäytymisestä joskus hyvinkin vaativissa tilanteissa. Asiakkaita on myös Suomen rajojen ulkopuolella, joten paikalliset olosuhteet painolaitoksissa saattavat poiketa suurestikin omistamme.

Orgaanisen kemian opinnot antavat erittäin hyvän pohjan myös painovärikemistin tehtäviin. Tällöin mm. värien kuivumismekanismi on helppo ymmärtää. Graafisella alalla on kuitenkin paljon asioita, joita ei voi oppia pelkästään lukemalla. Käytännön asiat selviävät usein parhaiten painokoneen vieressä, jossa vuorovaikutukset paperin, värin ja painokoneen välillä saattavat joskus olla hyvinkin monimutkaisia. Niinpä työssäni pätee sanonta "työ tekijäänsä opettaa". Kielitaito on tärkeä ominaisuus. Jotain vierasta kieltä, useimmiten englantia, tarvitaan päivittäin. Lisävivahteita tuovat esim. saksa ja venäjä.

Lisätietoja: hannu.laine@sicpa.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]