Heidi Österholm:
Tutkija, asiantuntija, kemianteollisuus

Pääaine: Tekninen polymeerikemia
Korkeakoulut: University of Missouri-Rolla ja Åbo Akademi
Tutkinnnot: M.Sc.(Ceramic Eng.) 1980, TkL 1995

Työnantaja: Fortum Oil &Gas Oy, Porvoo
Työnantajan toimiala: Kemian teollisuus

Fortum Oil&Gas Oy on öljy-yhtiö, joka tuottaa liikenne- ja lämmityspolttonesteitä sekä polttoainekomponentteja. Tuotanto perustuu osittain omaan teknologiaan, mitä on kehitetty oman tutkimuksen ja suunnittelutoiminnan avulla sekä yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa. Olen toiminut koko Fortumilla (ent. Neste) oloni ajan tutkimuksen Analytiikka-toiminnon parissa. Työhöni on liittynyt sekä katalyyttien että polymeerien karakterisointia kiinteässä olomuodossa eri analyysitekniikoita käyttäen. Toimin sekä kehitysprojektien jäsenenä että analyysipalvelussa. Kokonaisuudessaan työni on mielenkiintoista - ehkä erityisesti sen takia, että joka päivä opin uusia asioita ja työkuva muuttuu projektien mukaan.

Kemian valitsin pääaineekseni biokemian ja biologian tilalle. Kemia oli ensiksi pakollinen sivuaine, mutta parin opintovuoden jälkeen huomasin, että se oli kiinnostavampi kuin pääaineeni biologia.

Kemian lisäksi olen tarvinnut materiaalitiedettä, mitä olen opiskellut University of Missourissa sekä University of Californiassa, molempien yliopistojen Materials Research Centereissä yhteensä? kuuden vuoden aikana. Lisäksi tarvitsen työssäni kielitaitoa, yhteistyökykyä sekä projektinjohtamistaitoa, mitä on karttunut työn mukana.

Lisätietoja: heidi.osterholm@fortum.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]