Matti Perttilä:
Osastonjohtaja, Ympäristötutkimus

Pääaine: Fysikaalinen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinnot: FK 1971, FT 1978

Työnantaja: Merentutkimuslaitos (Helsinki)
Työnantajan toimiala: Ympäristötutkimus

Johdan Merentutkimuslaitoksen kemian osastoa, jossa on vakinaisissa viroissa tutkijoina ja laborantteina 15 henkilöä, lisäksi vaihtelevasti erilaisella projektirahoituksella olevia tutkijoita.. Laitoksessa on voimassa eräänlainen "matriisiorganisaatio", missä tieteenaloittain perustetut osastot (kemia, biologia ja fysiikka) vastaavat kukin omaan tieteenalaansa liittyvistä perustoiminnoista ja niiden kehittämisestä. Näin siis kemian osaston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää merikemiallista analytiikkaa ja näytteenottoa, kemiallisten meriympäristöön liittyvien prosessien tutkimusta ja jossain määrin myös mallinnusta. Varsin suuri osa osaston resursseista menee sedimenttien ravinne- ja raskasmetalliprosessien tutkimukseen. Toinen resursseja paljon haukkaava toimintamuoto on Itämeren tilan seurannan kemiallinen osuus (ravinteet, happi, suola, raskasmetallit ja tietyt organokloorit ja öljyhiilivedyt).

Oma toimenkuvani sisältää huomattavan määrän käytännön vuorovaikutustyötä ja organisointityötä osaston henkilöstön kanssa, laitoksen hallinnollista työtä ja valtionhallintoon liittyvää kansallista ja kansainvälistä asiantuntija- ja komiteatyötä. Hiukan jää aikaa myös omalle tutkimustoiminnalle. Olen tällä hetkellä paneutunut meren hiilidioksidiprosesseihin.

Varsinaiset tutkimusprojektit ovat sitten poikkitieteellisiä, ne perustetaan määräajaksi ja niihin jokainen osasto asettaa tarvittavan määrän henkilö- ja laiteresursseja, myös laivaresursseja. Toteutettavien tutkimushankkeiden tulee liittyä Merentutkimuslaitoksen strategiaan, joka määrittelee tutkimuksen painopistealueiksi seuraavat kokonaisuudet:
- meriekosysteemin sisäiset prosessit (esimerkiksi sedimentaatio ja sedimentissä tapahtuvat muutokset)
- globaali muutos
- Itämeren pitkäaikaismuutosten syyt ja seuraukset
- meren dynamiikka ja meri-ilmakehävuorovaikutus

Merentutkimuslaitoksen toimitilat sijaitsevat Itäkeskuksessa. Merkittävä toimipiste on tietysti myös tutkimusalus Aranda

Kemian lisäksi perusmatematiikka ja fysiikka ovat oleellisia prosessien ja meriekosysteemin vuorovaikutuksien ymmärtämiseksi. Johtamistyö edellyttää vuorovaikutustaitoja, joita olen yrittänyt vaihtelevalla menestyksellä hankkia osallistumalla erilaisille alan kursseille. Kemistikollegoiltani olen myös saanut hyviä vihjeitä. Kielitaito ja atk-taito ovat itsestäänselvyyksiä.

Lisätietoja:
Merentutkimuslaitoksen kotisivujen ( www.fimr.fi/fi.html ) kautta pääset tutustumaan niin laitoksen tutkimus- ja palvelutoimintaan kuin tutkimusalus Arandaan ja sen liikkeisiin maailman merillä. Sivuilta löytyvät myös kontaktitiedot. Lisäksi sivujen kautta pääsee Merentutkimuslaitoksen ylläpitämään Itämeriportaaliin, josta löydät kaiken tarvitsemasi Itämeritiedon, ja runsaasti linkkejä muuhun merentutkimukseen.

[Takaisin Kemistigalleriaan]