Mikko Pitkänen:
Tutkija, Pakokaasu-
katalysaattoreiden valmistus

Pääaine: Materiaalikemia.
Korkeakoulu: Joensuun yliopisto.
Tutkinto: Filosofian maisteri 1998.

Työnantaja: Kemira Metalkat Oy, Oulun tutkimuskeskus.
Työnantajan toimiala: Pakokaasukatalysaattoreiden valmistus.

Katalysaattorin sielu on jalometalleja sisältävässä katalyytissä, kemiallisessa rakenteessa, joka suunnitellaan vallitsevissa olosuhteissa muuttamaan pakokaasun haitalliset yhdisteet (häkäkaasun, palamattomat hiilivedyt ja typen oksidit) vähemmän haitallisiksi (mm. hiilidioksidiksi ja vedeksi). Yrityksessämme kemian tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu Oulun tutkimuskeskuksessa. Löydetyistä kemiallisista ratkaisuista tehdään tuotteita, katalysaattoreita, Vihtavuoren tuotantolaitoksilla.

Lähes kaikki uudet bensiini- ja dieselkäyttöiset ajoneuvot on varustettu katalysaattorilla. Toisaalta haitallisia pakokaasuja syntyy aina, kun energiaa tuotetaan perinteisillä polttoaineilla. Siksi myös muuntyyppisten moottoreiden tuottamiin pakokaasupäästöihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Tehtäväni Kemira Metalkatissa liittyy näihin uusiin alueisiin: vastaan pienkone- (moottoripyörät, moottorisahat, trimmerit jne.) ja maakaasukatalysaattoreiden kemiallisesta, ja osin myös mekaanisesta, tuotekehityksestä. Tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen, sillä kiristyviin vaatimuksiin on vastattava yhä tehokkaammilla ratkaisuilla, jotka on siirrettävä työpöydän äärestä toimiviksi tuotteiksi, siis teoriatasolta käytännöksi. Jatkuva kehitys vaatiikin laaja-alaista perehtymistä omaan alueeseen kirjallisuutta lukemalla sekä seuraamalla ajankohtaisia uutisia alan julkaisuista ja Internetistä.

Kaikkea ei voi, eikä pidäkään, itse tietää. Parhaiten "ajan hermolla" pysyy, kun tekee tiivistä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työssäni matkustelen paljon ja tapaan toistuvasti niin moottoritekniikan eksperttejä kuin teoreettisimman kemiankin osaajia. Tällainen kommunikointi auttaa näkemään oman työn haasteet, mahdollisuudet ja rajoitteet. Se on koulutusta parhaimmillaan!

Lisätietoja: mikko.pitkanen@kemira.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]