Jari Pukkila:
Rikoskemisti

Pääaine: Analyyttinen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinnot: FM 1986, FL 1990

Työnantaja: Keskusrikospoliisi, Vantaa

Rikoskemisti tuottaa tutkimuslausuntoja saamistaan rikospaikkanäytteistä poliisin suorittaman esitutkinnan osaksi. Lausunnot koskevat yleensä näytteiden kemiallista luonnehdintaa ja niillä pyritään näyttöihin syyllisyyskysymyksissä. Rikoskemisti ohjaa rikospaikkanäytteiden tutkintaa laboratoriossa, tekee tuloksista johtopäätöksiä ja neuvoo poliisimiehiä heidän tekemässään rikosten selvitystyössä. Aika ajoin rikoskemisti kutsutaan tuomioistuimiin kuultavaksi.

Analyysimenetelmien kehitys ja uusien tutkintavalmiuksien luonti ovat myös keskeinen osa rikoskemistin työtä. Rikoskemistit kouluttavat poliisin teknistä henkilöstöä tutkinnan mahdollisuuksista. Menetelmäkehitystyössä yhteistyö kotimaisten yliopistojen ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa on kiinteää. Käytännössä jokainen rikoskemisti on jonkin eurooppalaisen rikoskemian alalla toimivan työryhmän toimija. Useat rikoskemistit toimivat lisäksi EU -tason työryhmissä asiantuntijoina.

Tutkimusaineiston käsittely edellyttää usein poikkitieteellistä yhteistyötä laboratorion sisällä. Monet rikoskemistit ovat silti oman vastuualueensa ainoita asiantuntijoita Suomessa. Monipuolinen analyyttisen kemian tunteminen on ehdottamasti hyödyksi; useimmat rikoskemistit ovatkin pääaineenaan lukeneet analyyttistä kemiaa. Eräillä rikoskemian aloilla on tarpeen arvosana mikrobiologiassa tai perinnöllisyystieteessä.

Rikoskemistin vastuualueesta riippuen hyvä tietämys tutkittavien materiaaliluokkien kemiasta ja eri materiaalien käyttötarkoituksista on edellytys toiminnalle. Käytännössä tietotekniikan tunteminen on välttämätöntä; lisäksi rikostutkintaa ohjeistava lainsäädäntö on tunnettava. Laboratorion toimintaa tukee laatujärjestelmä, jonka periaatteet kaikkien on tunnettava. Näihin asioihin perehtydetään työantajan toimesta työtehtävässä. Oppiminen ei jäänyt opiskeluvaiheeseen, vaan jatkuvasti on mahdollisuus ja pitää tutustua uusiin asioihin.

Lisätietoja: jari.pukkila@krp.poliisi.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]