Heini Ritala:
Tutkija, Elektroniikkaan liittyvä tutkimus ja tuotekehitys

Pääaine: Epäorgaaninen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinnot: FM 1996, FT 2000

Työnantaja: VTT Tietotekniikka, Espoo
Työnantajan toimiala: Elektroniikkaan liittyvä tutkimus ja tuotekehitys

Tutkijan työ VTT Tietotekniikassa koostuu projekteista, joihin osallistuu yrityksiä ja mahdollisesti korkeakouluja. Tällä hetkellä työskentelen projektissa, jossa tutkitaan mikroelektroniikan puhdistusprosesseja, erityisesti niiden tehostamista ja taloudellisuutta. Puhdistusliuoksiin voidaan esimerkiksi lisätä kemikaaleja, jotka reagoivat liuoksissa epäpuhtauksina olevien metallien kanssa sopivasti siten, että metallien tarttuminen piikiekon pinnalle estyy. Teemme tutkimusta tiiviissä yhteistyössä projektin muiden osapuolien kanssa: tapaamme viikoittain työkokouksissa, joissa analysoidaan tuloksia ja suunnitellaan uusia kokeita. Varsinaisen tutkimustyön lisäksi vastaan myös projektin hallintoon liittyvistä tehtävistä. Alani kehitystä seuraan tieteellisistä lehdistä, nykyisin hyvin pitkälti internetin kautta. Osallistun myös vuosittain alan kansainvälisiin kokouksiin.

Suurin osa työtovereistani on diplomi-insinöörejä sähkö- ja tietoliikennetekniikan tai teknillisen fysiikan ja matematiikan osastolta, joten oman projektini lisäksi saan vastata myös monenlaisiin muihin kemiaa ja kemikaaleja koskeviin kysymyksiin. Niitä, kuten kemiaa ylipäätään, löytyykin mikroelektroniikan piiristä enemmän kuin moni varmasti osaa arvatakaan.

Kemian lisäksi työssäni tarvitsen fysiikkaa ja erityisesti puolijohdekomponenttien valmistustekniikkaan liittyvää osaamista. Opiskelin materiaalitiedettä ja puolijohdefysiikkaa jo yliopistossa, mutta lisäksi työnantajani on kouluttanut minua puolijohdeteknologiakurssilla Glasgowssa, Skotlannissa. VTT Tietotekniikassa toimii sama periaate kuin muissakin työpaikoissa, eli monenlaisia töitä oppii tekemällä.

Lisätietoja: Heini.Ritala@vtt.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]