Auli Salakka:
Tutkimuskemisti, Orgaaniset hienokemikaalit

Pääaine: Orgaaninen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinnot: FM 1993, FL 1996, FT 2001

Työnantaja: Kemira Fine Chemicals Oy, Kokkola
Työnantajan toimiala: Orgaaniset hienokemikaalit

Kemira Fine Chemicals Oy kuuluu Kemira-konserniin, mutta on itsenäinen yhtiö. Kemira Fine Chemicals Oy valmistaa orgaanisia hienokemikaaleja, kuten kasvisuojeluaineita, lääkeaineiden valmistuksessa tarvittavia kemikaaleja ja valokuvauskemikaaleja. Tällä hetkellä koko tuotantomme menee vientiin ja asiakkainamme on useita suuria kemian alan kansainvälisiä yrityksiä. Kokkolassa sijaitsevilla monituotetehtailla on kuusi erillistä tuotantolinjaa, joiden reaktoreissa voidaan tehdä monivaiheisia kemiallisia synteesejä.

Tehtäviini kuuluu uusien tuotteiden kirjallisuusselvityksien tekeminen. Selvitän myös mikä olisi näille uusille tuotteille sopivin kemiallinen prosessi tekemällä laboratoriossa aluksi pienen mittakaavan synteesejä ja analyyttistä tutkimusta. Usein tässä vaiheessa asiakkaalle toimitetaan näyte laadun hyväksyttämiseksi. Seuraavana vaiheena on prosessikehitys, johon kuuluu mittakaavan suurentamiseen liittyvä tutkimus. Tärkeitä asioita ovat jätemäärien pienentäminen ja prosessin turvallisuuteen liittyvä tutkimus. Tuotevastuullisena kemistinä vastaan tiettyjen nimettyjen tuotteiden tehdastuotannosta. Osallistun myös investointiprojektien toteuttamiseen kemiallisena asiantuntijana. Pienen organisaation etuna on myös, että tutkijana saan olla läheisessä kanssakäymisessä asiakkaan edustajien kanssa.

Orgaanisen kemian tietojen lisäksi olen työssäni joutunut opettelemaan hieman insinööriksikin, koska tehdastuotanto poikkeaa laitteiden suhteen huomattavasti siitä, mitä yliopistossa opin. Toimin myös tuotekehityslaboranttien esimiehenä, joten esimiestaitoja tarvitaan ja niihin olen saanut koulutusta työnantajan kautta. Asiakastapaamisissa tarvitaan tietenkin sosiaalisia taitoja, kykyä osata ilmaista itseään ja erityisesti englannin kielen taitoa.

Lisätietoja: Auli.Salakka@kemira.com
http://fine.kemira.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]