Klaus Salo:
Kemian opettaja

Pääaine: Epäorgaaninen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinnot: Filosofian maisteri 1999 (kemian laborantin ammattitutkinto 1993)

Työnantaja: Martinlaakson lukio, Vantaa

Opetan kemiaa ja biologiaa lukiotasolla. Työni on mielenkiintoista ja haastavaa, koska pelkät hyvät kemian yleis- ja pohjatiedot eivät opettajalle riitä. Opettaminen on hyvin sosiaalista työtä. Vaikka tehtäväni onkin johtaa työskentelyä luokassa, pitäisi oppitunnin tietoliikenteen kuitenkin olla kaksisuuntaista, sillä minun tulee koko ajan tarkkailla kuinka hyvin luokkani pystyy seuraamaan ja omaksumaan uutta asiaa. Joskus jonkin asian saa selittää kolmeen kertaan ja aina eri näkökulman kautta. Opiskellessa voi monia asioita opetella ulkoa. Kun niitä alkaa opettaa, huomaa kuinka tärkeätä niiden ymmärtäminen on. Pelkkä kemian laskujen jauhaminen tai titrausten teettäminen ei tahdo riittää, vaikka ne tärkeitä kemian tietoja ja taitoja opettavatkin.

Opettajan tulee koko ajan seurata yhteiskuntaa ympärillään, sillä koulu reagoi ulkomaailmaan, vaikkakin välillä hitaan puoleisesti. Voin siis toimia eräänlaisena linkkinä selittäessäni jonkin uuden keksinnön tai havainnon teoreettista taustaa tai sen tulevia soveltamismahdollisuuksia. Niinpä opettajan ammatissa pitää olla valmius ja halu oppia uutta itsekin. Minulla on biologia toisena opetettavana aineena, joten vaikkapa geeniteknologian edistymisen seuraaminen tuntuu aika tärkeältä asialta tällä hetkellä. Onneksi olen opiskellut myös hieman biokemiaa pakollisten opintojen lisäksi, sillä vankka pohjakoulutus auttaa ymmärtämään uusi asioita, uudelle avoimen mielen lisäksi. Opintoihini yliopistolla kuului myös kasvatustieteen opintoja, jotka ovat vain johdanto tulevaan ammattiin. Opettaja oppii joka viikko lisää työstään ja itsestään, koska opiskelijat ovat melkoisen lahjomaton mittari.

Lisätietoja: klaus.salo@edu.vantaa.fi

[Takaisin Kemistigalleriaan]