Juha Sarlund:
Käyttöpäällikkö, elektroniikkateollisuus

Pääaine: Epäorgaaninen kemia
Korkeakoulu: Helsingin yliopisto
Tutkinto: FM 1996

Työnantaja: Planar Systems Oy, Espoo
Työnantajan toimiala: Elektroniikkateollisuus

Planar Systems Oy valmistaa Espoossa elektroluminesenssinäyttöjä. Valmistus sisältää rutkasti fysiikka ja kemiaa. Valmistuksen vaiheet karkeasti ovat 1. Näyttöpanelin kalvorakenteen valmistus 2. Rakenteen suojaus ja testaus 3. Panelin yhdistäminen elektroniikkaan ja lopputestaus. Tehtävässäni vastaan valmistuksen ensimmäisen vaiheen teknisestä toteutumisesta ja kehittämisestä. Lisäksi koordinoin ensimmäisen ja toisen vaiheen saantotoimenpiteet.

Kuten saatat arvata, päivät vierivät insinöörien ja projektien kanssa touhutessa. Tuotantolaitoksessa tilanteet saattavat vaihtua nopeasti. On kyettävä mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja tehtävä ratkaisuja, jotta toiminta etenee tai tuotanto pääsee jälleen käyntiin. Suhteita ulkomaailmaan ei sovi unohtaa, vaikka työpäivät painottuvat tehtaan sisälle. Toimittaja-valmistaja-asiakas ketju toimii hyvin vain yhteistyön avulla.

Koska työni sisältää paljon ryhmien ohjausta ja esimieshommia, ihmissuhde- ja johtamistaidot ovat tärkeitä. Puolijohteiden valmistusteknologian osaaminen ja uusien trendien seuraaminen on ehdoton edellytys onnistumisille. Lisäksi on osattava tuotantotaloutta, puhdatila-asiaa, ongelmanratkaisu- ja laatutekniikoita jne. Tietoa täytyy hankkia useista eri lähteistä esim. kursseilta, alan lehdistä ja kirjallisuudesta. Näin ollen opiskelu jatkuu - myös työelämässä.

Lisätietoja: juha_sarlund@planar.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]