Nina Seppälä:
Laatukemisti, kemianteollisuus

Pääaine: Orgaaninen kemia/polymeerikemia
Korkeakoulu: Oulun yliopisto
Tutkinto: FM 2000

Työnantaja: Arizona Chemical Oy, Oulu
Työnantajan toimiala: Kemianteollisuus

Arizona Chemical kuuluu maailman suurimpaan metsäteollisuusyritykseen International Paperiin. Yrityksellämme on kahdeksan tuotantolaitosta USA:ssa sekä seitsemän Euroopassa. Euroopan tuotantolaitoksista kaksi sijaitsee Suomessa. Yksi Oulussa ja toinen Valkeakoskella.

Arizona Chemical tislaa ja jatkojalostaa uusiutuvista luonnonvaroista peräisin olevia mäntyöljy- ja tärpättijakeita lukuisiin joka päivä käytettäviin sovellutuksiin. Tuotteemme ovat merkittävänä osana maalien, saippuoiden ja liimojen rakennetta. Purukumi-, autonrengas- ja jopa parfyymiteollisuus ovat asiakaskuntaamme.

Omiin tehtäviini kuuluvat laatujärjestelmän ylläpito ja kehitys, asiakasyhteydet sisältäen laatutodistukset ja asiakasvalitusten käsittelyn, osallistuminen laadunvalvonnan analyysimentelmien kehittämiseen sekä toimiminen asiantuntijana analytiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Työssäni kielten osaaminen on yksi elinehdoista. Englanti on yrityksen virallinen kieli. Kaikki raportit kirjoitetaan englanniksi sekä kommunikointi etenkin asiakaspalvelun ja myyntiorganisaation henkilökunnan kanssa vaatii sujuvaa englannin ymmärtämistä sekä puhumista. Myös toisen kotimaisen kielen ymmärtäminen on lähes välttämätön, koska yrityksellämme on tuotantolaitokset Ruotsissa ja Norjassa.

Päivärutiineihini kuuluvat myös niiden laboratoriossa ilmenneiden ongelmien ratkaiseminen, joita laborantit eivät itse pysty ratkaisemaan. Näitä ovat esimerkiksi analyysilaitteiden toimintahäiriöt, analyysimenetelmien kehittäminen sekä erikoisanalyysien tekeminen. Erikoisanalyysejä (poikkeavat normaaleista päivittäisistä analyyseistä) tehdään esimerkiksi asiakasvalitusnäytteistä sekä kun tuotteemme kontaminoituu vieraalla aineella tuotannossa ilmeneiden häiriötilanteiden vuoksi. Tällöin käytämme yleensä IR-spektrometriä, DSC:tä, TG:tä tai MS-GC:tä apuna tunnistamaan mitä poikkeavaa tuotteessa on.

Lisätietoja: nina.seppala@ipaper.com
www.arizonachemical.com

[Takaisin Kemistigalleriaan]