IUPAC-seminaari antoi läpileikkauksen Kemian Seurojen Kansainvälisestä toiminnasta

Kemisteillä on lukuisia kanavia kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön

 

Kemian Seurojen kansainvälistä toimintaa IUPAC:in kulmasta avattiin Tieteiden talossa torstai-iltana 25.5.

Tilaisuuden puhujat olivat kuvassa vasemmalta:

Professori Ville Alopaeus,  professori Markku Leskelä, väitöskirjatutkija Heta-Elisa Nieminen, professori Susanne Wiedmer ja IUPAC:in pääsihteeri professori Richard Hartshorn,

  Tapahtuma taltioitiin ja tallenne tulee katsottavaksi kesäkuussa. Tapahtuman presentaatiot löydät tästä:

  Suomalaisten Kemistien Seuran kesäkokous 13.6.2023

  Suomalaisten Kemistien Seuran kesäkokous 13.6.2023

  Ohjelma
  15.30 Lähtö kohti Tytyrin kaivosta. Lähtöpaikka Helsinki, Kiasma. Kokous pidetään matkan aikana.
  16.30 – 18.00 Opastettu Tytyrin kierros ja valoshow.
  18.00 Matka Alitalon viinitilalle.
  18.30 – 19.30 Kierros tilalla.
  19.30 – 21.00 Ruokailu ja viininmaistelu
  21.00 Paluu samaa reittiä

  Reitti: Turun moottoritien kautta. Kyytiin voidaan ottaa matkan varrelta.
  Kustannus: varsinaisilta jäseniltä 30 €, nuorilta jäseniltä 10 €.

  Ilmoittautumiset 5.6. mennessä: https://core.flomembers.com/kemianseura/events/register/98dce83da57b0395e163467c9dae521b

  Kemian Seurojen Kansainvälinen toiminta, IUPAC

  Kemian Seurojen Kansainvälinen toiminta, IUPAC

  Kemian Seuroilla on yli kolmekymmentä edustajaa kansainvälisissä organisaatioissa. Kansainvälistä toimintaa IUPAC:in kulmasta avataan 25.5.2023 klo 17 alkavassa tilaisuudessa Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

  Ohjelma:

  • 16.30 Welcome coffee
  • 17.00 Opening of the event
  • 17.05 Introduction to international
   activities of Finnish Chemical Societies
  • 17.20 Professor Richard Hartshorn (University of Canterbury, NZ) Secretary General of IUPAC: IUPAC, today and tomorrow
  • 17.50 Professor Markku Leskelä: Working in IUPAC
  • 18.10 Professor Susanne Wiedmer: Working in EuChemS
  • 18.25 Professor Ville Alopaeus: Working in EFCE
  • 18.40 Doctoral researcher Heta-Elisa Nieminen: Working in European Young Chemist Network
  • 18.55 Concluding remarks
  • Cocktails

  Tilaisuus on hybriditilaisuus ja kieli englanti.

  LATAA ESITE

  Voit seurata tapahtumaa myös livestriimin kautta. Tapahtuma taltioidaan ja tallenne tulee katsottavaksi kesäkuussa.

  Tervetuloa!

  Kemian Seurat

  Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten Tutkijain Tunnustuspalkinto Krista Oikariselle

  Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto vuoden 2022 parhaasta opinnäytetyöstä myönnettiin 14.3.2023 Suomalaisten Kemistien Seuran vuosikokouksessa.

  Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten Tutkijain tunnustuspalkinnon saajaksi oli ehdolla kuusi laadukasta ehdokasta eri yliopistoista vuodelta 2022. Tunnustuspalkinto myönnettiin Krista Oikariselle FM-tutkintoon liittyvästä –tutkielmasta, jonka otsikko on ”Kullan talteenoton optimointi elektroniikkajätteestä neste-nesteuutolla”. Tutkimustyö tehty Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

  FM Krista Oikarisen pro gradu -tutkielmassa tutkittiin metallien talteenottoa piirikorteista bench scale -mittakaavan koelaitteistolla. Tavoitteena oli selvittää millä tavoin ja miten hyvin kulta voidaan erottaa elektroniikkajätteestä neste-nesteuuttoa soveltaen. Työn tulokset ovat vaikuttavia ja erityisesti yhteiskunnallisesti merkittäviä kiertotalouden näkökulmasta. 

  Tutkielman kirjallisessa osassa tutustutaan yhteiskunnalle tärkeään metalliin kultaan sekä sen käyttökohteisiin. Kulta toimii merkittävänä raaka-aineena useilla suurilla teollisuuden aloilla, kuten elektroniikka- ja koruteollisuudessa, mikä tekee myös sen tarpeesta suuren. Raaka-aineiden kriittisyys on herättänyt kiinnostuksen merkittävien raaka-aineiden, kuten kullan, vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin malmin louhinnan lisäksi. Raaka-aineiden kriittisyyden vähentämiseksi sekundäärilähteistä, kuten elektroniikkajätteestä, voidaan kierrättää hyödyllisiä metalleja sen sijaan, että ne menisivät jätteiksi. Elektroniikkajätteen kierrätykseen ja metallien selektiiviseen talteenottoon syvennytään tässä työssä sen eri hydrometallurgisissa vaiheissa materiaalin esikäsittelystä erotus- ja talteenottotapoihin asti.  

  Tutkielman erityinen vahvuus on sen kokeellisessa osassa, jossa on keskitytty kullan neste-nesteuuton optimointiin tutkimalla, kuinka vesifaasina toimivan kuningasveden laimentaminen sekä orgaanisena faasina käytetyn dibutyylikarbitolin laimentaminen vaikuttavat neste-nesteuuton tehokkuuteen. Kullan pelkistystä optimoitiin tutkimalla parametreja, kuten pelkistyksen lämpötilaa, ja sekoituksen sekä pelkistimenä toimivan askorbiinihapon pitoisuuden ja sen lisäysnopeuden vaikutusta. Kullan talteenoton optimoinnilla saavutettiin neste-nesteuutossa kullalle lähes 100 % saanto käytetyssä neste-nesteuutossa. Tämä todentaa kullan selektiivisen talteenoton mahdollisuuden elektroniikkaromusta sekä tämän menetelmän soveltamisen potentiaalinkaupunkilouhinnassa (”urban mining”) todellisena sekundääristen metallien talteenoton menetelmänä.  

  Arviointilautakunta oli erityisen vaikuttunut ns. peruskemian menetelmien hyödyntämisestä ja soveltamisesta yhteiskunnallisesti tärkeän ja taloudellisesti merkittävän kemian haasteen ratkaisemisessa. Lisäksi työssä sovellettu ja raportoitu tutkimuksellinen tulosten tarkkuuden arviointi on omiaan vahvistamaan saatujen tulosten merkittävyyttä ja menetelmän käyttökelpoisuutta. Kokonaisuutena pro gradu -tutkielma on sujuvasti luettava kokonaisuus kullan yhteiskunnallisesta tärkeydestä ja sen lähes täydellisestä kemiallisesta kierrätettävyydestä elektroniikkaromusta. Työ täyttää erinomaisesti yliopistollisen lopputyön vaatimukset ja osoittaa tekijän poikkeuksellista perehtyneisyyttä sekä analyyttiseen kemiaan että metallien talteenottomenetelmiin. Samalla tämä pro gradu -tutkimus osoittaa ns. peruskemian osaamisen ja menetelmien ymmärtämisen tärkeyden yhteiskunnallisesti tärkeiden ja vaativien haasteiden ratkaisemisessa.