Gust. Kompan palkinto
Kompan palkinto vuonna 2013 Suomessa julkaistusta kemian alan parhaasta väitöskirjasta myönnettiin FT Rajeev K. Dubey:lle Tampereen teknillisen yliopiston kemiantekniikan laitoksella tehdystä väitöskirjatyöstä ”Synthesis and Function of Photoactive Donor-Acceptor Systems of Bay-Functionalixed Perylene Diimide Dyes in View of 1,7- and 1,6-Refioisomers”.

Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto
FM Muhammad Safdarille Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella (Joensuu) tehdystä pro gradu -tutkielmasta “Protease Immobilized Microreactors Based on Gold Nanoparticles for Efficient Protein Digestion”.