Suomalaisten Kemistien Seuran Gustav Kompan palkinto vuoden 2020 väitöskirjoista myönnettiin filosofian tohtori Paavo Auviselle Itä-Suomen yliopistosta Suomalaisten Kemistien Seuran pikkujoulukokouksessa 1.12.2021.

Auvisen väitöskirjassa Sulfur poisoning of modern methane oxidation catalysts tutkitaan modernien palladium-pohjaisten metaanin hapetuskatalyyttien toimintaa, sekä rikin vaikutusta katalyyttien deaktivoitumiseen. Työssä yhdistetään ansiokkaasti tiheysfunktiolaskentaa (DFT) ja kokeellista katalyyttitutkimusta.

Tutkimuksen aihe on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, sillä ajoneuvojen pakokaasupäästöjen hallinta ja vähentäminen on yksi tärkeimmistä asioista ympäristön ja ilmaston kannalta aikana, jolloin polttomoottoriajoneuvojen valtakausi ei ole vielä ohi. Polttoaineiden sisältämät epäpuhtaudet, kuten nyt tutkittu rikki, aiheuttavat ajan mittaan katalyyttien deaktivoitumista ja siten puhdistustehokkuuden vähenemistä sekä haitallisten päästöjen kasvamista. Nyt palkittava työ ja siinä esitetyt tulokset ovat alalle merkittäviä ja ne tuovat uutta tietoa hapetuskatalyyttien rikkimyrkyttymisen mekanismeista, ja mahdollistavat jatkotutkimusta uusien parempien katalyyttien valmistamiseen.

Auvisen väitöskirja oli korkeinta mahdollista tieteellistä tasoa, ja se koostuu neljästä erittäin korkeatasoisesta artikkelista, jotka ovat kaikki julkaistu alan johtavissa lehdissä. Tämän lisäksi arvostelulautakuntaa ilahdutti suuresti se, että itse työssä sekä artikkeleissa oli mukana teollisia yhteistyökumppaneita. Ottaen huomioon tutkimuksen aihepiirin, se vahvisti näkemystä työn merkittävyydestä.

Gustav Kompan palkinnon arvostelulautakunnan mukaan kaikki ehdotetut työt olivat korkeaa tasoa, ja edustivat erittäin laajasti koko kemian kirjoa.