Liity jäseneksi!

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevansa pätevä kemisti.
Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopistossa kemiaa pääaineenaan opiskeleva henkilö.

Jäsenmaksut 2017:

1 seuran jäsen: 67 euroa
2 Seuran jäsen 74 euroa
3 Seuran jäsen 81 euroa

Nuori jäsen: 10 euroa

Kemian Seurat
Urho Kekkosen katu 8 C 31
00100 Helsinki
Puh. +358 10 4256302
Faksi +358 10 4256309

Sähköposti: heleena.karrus [at] kemianseura.fi