Liity jäseneksi!

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevansa pätevä kemisti.
Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopistossa kemiaa pääaineenaan opiskeleva henkilö.

Kemian Seurojen jäsenet saavat jäsenetuna Kemia-lehden ja Kemian uutiskirjeen.

Jäsenmaksut 2019:

1 seuran jäsen: 67 euroa
2 Seuran jäsen 74 euroa
3 Seuran jäsen 81 euroa

Nuori jäsen: 10 euroa

Kemian Seurat
Urho Kekkosen katu 8 C 31
00100 Helsinki
Puh. +358 10 4256302
Faksi +358 10 4256309

Sähköposti: heleena.karrus [at] kemianseura.fi