Suomalaisen kemian historiaa ja tapahtumia

Tervaa tieteellisesti

Tervaa tieteellisesti

Sen lisäksi, että tervaa valmistettiin talonpoikaisin menetelmin massatuotantona, tervasta tuli Suomessa 1800-luvun puolivälissä tieteellisen tutkimuksen kohde, koska maasta ei löytynyt pieniä rauta- ja kuparikaivoksia lukuun ottamatta muita kuin maatalouden ja metsän...

Strateginen liima

Strateginen liima

Suomalainen liimateollisuuden syntyhistoria liittyy vaneriteollisuuteen 1800-luvun lopulla. Kotitarveliimat ja puusepänteollisuuden käyttämät liimat keiteltiin pitkään kotioloissa. Tärkkelysliimat olivat vielä 1960-luvulle tultaessa tavanomaisia askarteluliimoja,...

Tulta tikuista

Tulta tikuista

Kemian teollisuudessa on tuotannon haaroja, joita pidetään sellaisina itsestäänselvyyksinä, että vain niiden puuttuminen osoittaa tuotteiden todellisen aseman yhteiskunnassamme. Yksi tällainen on tulitikkuteollisuus.   Aina 1800-luvulle saakka tulineuvoina...

Metaania vedenpuhdistamoista

Metaania vedenpuhdistamoista

Moottoripolttoaineena käytettyä kaasua tuotettiin Suomessa varhain myös biojätteestä. Metaanikaasun tuotanto liittyi nykyaikaisten jätevedenpuhdistuslaitosten rakentamiseen.   Ennen teollisuuden koneiden sähkökäyttöjen yleistymistä oli tavallista tuottaa voima...

Laboratoriossa ja kedolla

Laboratoriossa ja kedolla

Kemian tutkimuksen ja alan teollisuuden pitkä historia Suomessa Tutkija Panu Nykänen, FT Teknillisten Tieteiden Akatemia, piti ansiokkaan esitelmän Suomalaisten Kemistien Seura r.y:n kokouksessa 6.3.2019. Voit nyt tutustua myös täältä Panu Nykäsen esitelmäkalvoihin ja...

Kemistien mielenilmaisu1969

Kemistien mielenilmaisu1969

Peruskiven kanto HY:n uuden kemian laitoksen rakentamiseksi v. 1969 Olin Helsingin yliopiston kemistit ry:n hallituksen jäsenenä mukana kemistien mielenilmaisussa vuonna 1969 jolloin kannettiin noin satakiloinen kivi senaatintorin ympäri uuden laitoksen...

Löytöjoen tervatehdas

Löytöjoen tervatehdas

Suomessa oli vuonna 1930 kahdeksantoista tärpätti- terva- ja pikitehdasta. Niiden yhteenlaskettu tuotanto oli noin 432 000 kg raakatärpättiöljyä, 483 000 kg puhdistettua tärpättiöljyä ja 99 000 kg pikeä. Pikiöljyn, puuhapon ja tervaveden tuotannon määrä ei ole...

Lausuntapyynnöstä SKS:n perustamiseen

Lausuntapyynnöstä SKS:n perustamiseen

Itsenäistymisestä lähtölaukaus tieteellisten seurojen järjestäytymiseen Suomalaisten Kemistien Seuran perustaminen keväällä 1919 liittyy Suomen itsenäistymisen yhteydessä tehtyihin valtionhallinnon ja tieteellisten seurojen järjestäytymiseen ja...

Henrik Alfred Wahlforss

Henrik Alfred Wahlforss

Helsingin teknillisen kemian opetuksen rakentaja Henrik Alfred ”Fisken” Wahlfors syntyi  8. huhtikuuta 1839 Kristiinankaupungissa. Valmistuttuaan Aleksanterin Yliopistosta kandidaatiksi vuonna 1861 Wahlforss aloitti kolme vuotta kestäneet jatko-opinnot Zürichissä,...

Vanha kemian laboratorio Hietalahdessa

1870-luvulle tultaessa Suomessa seurattiin jo tarkoin teknillisen korkeakouluopetuksen kehitystä saksalaisella kielialueella, ja Helsingin Teknillinen reaalikoulu muutettiin 1872 Polyteknilliseksi kouluksi. Toiminnan nopea kasvu ja uudenaikaisten teknillisten...

Uusi kemia

Uusi kemia

Suomessa seurattiin 1880-luvulla kemian tieteen kehitystä tarkasti. Vaikka suomalaisia korkeakoulukemistejä olikin vähän, ammattikunnan yhteydet Pietariin ja Berliiniin olivat kunnossa. Tutkijoiden vuosittaiset matkat Euroopan ydinalueille olivat lähes pakollisia, ja...

Pihkaa miljoona kiloa

Pihkaa miljoona kiloa

Pihkassa kemiaan vai pihkasta kemiaa? Kemianteollisuuden suurvalloissa oli 1800-luvun alkupuolella kehitetty useita pihkan ja tervan kokoamiseen ja jalostukseen soveltuvia menetelmiä. Pelkästään pihkan keruu ja sen jalostaminen tärpätiksi oli monissa maissa huomattava...

Anders Olivier Saelan

Anders Olivier Saelan

Suomalaisen insinöörikunnan isä Hiljainen ja aikalaisten mukaan kovin kiltti Andreas Olivier Saelan syntyi 18. tammikuuta 1818 Antreassa papin perheeseen ja hän vietti varhaisen nuoruutensa Hiitolan pappilassa. Ajan tavan mukaan kemiasta ja luonnontieteistä innostunut...

Kemianteollisuus menetetyssä Karjalassa

Enson tehdasalue 1930-luvulla. Enso-Gutzeit Oy:llä oli Ensossa sulfiittiselluloosatehdas, valkaisulaitos, klooritehdas ja laatikkotehdas.
Enso vuonna 2018, tehdasrakennukset ovat päässeet rapistumaan. Vanhimmat rakennukset oikealla ovat paroni Adi Standertskjöldin ajoilta 1800-luvun lopulta, vasemmalla Enso-Gutzeitin rakennuksia 1900-luvulta.