Järjestö

Suomalaisten Kemistien Seuran tarkoituksena on kemian ja sen sovellutusten, erityisesti kemian tutkimuksen ja teollisuuden edistäminen sekä jäsenten tukeminen heidän työskennellessään mainituilla aloilla. Seura toimii jäsenten välisenä yhdyssiteenä sekä harjoittaa kokous-, julkaisu- ja esitelmätoimintaa. Tavanomaisten yritysvierailujen ja kokousten lisäksi toimintaan on jo jonkin aikaa pyritty sisällyttämään muunkinlaista ohjelmaa.Tällaisia ovat olleet mm. retkien yhteyteen sovitetut kulttuurikohteet ja museovierailut.

Seuran hallitus panostaa entistä voimakkaammin seuratoiminnan aktivoimiseen sekä yleisesti kemian arvostuksen kohottamiseen. SKS pyrkii tukemaan taloudellisesti seuratoiminnan tehostamista sekä jaostojensa ja paikallisseurojen toimintaa. Erityisesti nuorille kemisteille ja lahjakkaille kemian opiskelijoille suunnattuja palkintoja ja stipendejä lisätään.

Paikallisseurat ja jaostot toimivat aktiivisesti ja ne järjestävät lukuisia kokouksia, seminaareja ja retkiä.

Ensimmäinen kemian alalla toimiva yhdistys Suomessa oli Suomen Polyteknillisen opiston kemian opiskelijoiden perustama Kemistiklubi, joka Gust. Kompan esityksestä aloitti toimintansa vuonna 1891. Samana vuonna perustettiin Finska Kemistsamfundet, joka myöhemmin sai myös nimen Suomen Kemistiseura ja joka oli varsinaisesti ensimmäinen tutkinnon suorittaneiden kemistien seura maassamme. Vuonna 1919 suomenkieliset kemistit perustivat Suomalaisten Kemistien Seuran. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kansleri Komppa, ja seura oli aluksi Suomalaisten Teknikkojen Seuran alaosastona. Toiminnan vilkastuttua seura itsenäistyi keväällä 1924.