Jäsenyys

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan ylemmällä yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevansa pätevä kemisti.

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakoulussa kemiaa pääaineenaan opiskeleva henkilö. Äänioikeutta lukuunottamatta nuorella jäsenellä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisella jäsenellä.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua kemian alalla ansioitunut ulkomainen henkilö. Kirjeenvaihtajajäseniä on 15.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erityisesti on ansioitunut kemian ja sen sovellutusten alalla tai kunnostautunut toimimalla seuran ja sen tarkoitusten hyväksi. Kunniajäseniä seuralla on 3.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran toimintapiiriin kuuluvilla aloilla erityisesti ansioitunut kunniajäsen.

Vuonna 2019 Suomalaisten Kemistien Seuran jäsenmaksu on 67 euroa. Se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Nuorten jäsenten jäsenmaksu on 10 euroa.

Oletko kiinnostunut jäsenyydestä? Tällöin sinun kannattaa lukea jäsentoiminnasta. Voit hakea seuran jäsenyyttä täyttämällä WWW-lomakkeen.