Toiminta

Hallitus 

Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksen tavoitteena on seuratoiminnan aktivointi sekä kemian arvostuksen ja painoarvon lisääminen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Seura pyrkii taloudellisesti tukemaan jaostojensa ja paikallisseurojensa toimintaa. Lisäksi Suomalaisten Kemistien Seura pyrkii kannustamaan nuoria kemistejä ja kemian opiskelijoita myöntämällä stipendejä ja palkintoja.

 

Paikallisseurat ja jaostot

Paikallisseurat ja jaostot järjestävät kokouksia, seminaareja ja muuta vapaa-ajan toimintaa.

Seuran jäsenet saavat jäsenetuna Kemia-Kemi -lehden ja mahdollisuuden osallistua seuran järjestämiin jäsenistölle suunnattuihin tapahtumiin, kuten yritysvierailuille. Jäsenistöä tiedotetaan seuran kokouksista ja muista tapahtumista kuukausittaisella jäsentiedotteella. Suomalaisten Kemistien Seura on mukana järjestämässä joka toinen vuosi toteutettavia Kemian Päiviä. Kemian Päivät on kemian alan ammattilaisille suunnattu maksuton verkostoitumistapahtuma.

Seura on edustettuna muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Orion-yhtymän tutkimussäätiön hallituksessa. Lisäksi Suomalaisten Kemistien Seura on jäsenenä kansainvälisissä järjestöissä.

Hallinto

Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Maaliskuussa pidettävä vuosikokous valitsee hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet edustajat nelivuotiskausiksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus johtaa seuran toimintaa ja taloutta.

Säännöt

Suomalaisten Kemistien Seuran säännöt:

Gust. Kompan palkinto

Suomalaisten Kemistien Seura on perustanut Gust. Kompan palkinnon 1949 ensimmäisen kunniapuheenjohtajansa, professori Gust. Kompan muiston kunnioittamiseksi ja Suomen kemian tutkimuksen edistämiseksi. Palkinto jaetaan vuosittain enintään kahdelle henkilölle parhaista Suomen korkeakouluissa tarkastetuista väitöskirjoista, jotka edellisen vuoden aikana on julkaistu teoreettisen tai sovelletun kemian alalla. Väitöskirjoissa arvostetaan erityisesti käytettyjen menetelmien ja aiheen käsittelyn omintakeisuutta.

Vuosi Palkinnon saaja
2022 TkT Jussi Isokuortti, Tampereen teknillinen yliopisto sekä TkT Janne Naapuri, Aalto-yliopisto
2021 TkT Tao Zou, Aalto-yliopisto
2020 FT Paavo Auvinen, Itä-Suomen yliopisto
2019 FT Juho Karhu, Helsingin yliopisto
2018 FT Tom Wirtanen, Helsingin yliopisto
2017 TkT Mohammad Tavakkoli, Aalto yliopisto
2016 FT Jaakko Koivisto, Jyväskylän yliopisto
2015 TkT Laura Elomaa, Aalto-yliopisto
2014 TkT Sami Vasala, Aalto-yliopisto
2013 FT Rajeev K. Dubey, TTY
2012 FT Eero Hulkko, Jy
2011 FT Victor Sumerin, HY
2010 FT Lucia D’Ulivo, HY
2009 TkT Jessica Rosenholm, Åbo Akademi
2009 FT Hanna Tanskanen, HY
2008 FT Minna Hartonen, HY
2007 TkT Timo Laaksonen, TKK
2006 FT Mikko Salomäki, TY
2005 FT Jari Konu, OY
2004 FT Arto Liljeblad, TY
2003 FT Atte Sillanpää, OY
2002 FT Antti Rahtu, HY
2001 FT Toni Kiljunen, JY
2000 FT Petri Heinonen, TY
1999 TkT Mikko Utriainen, TKK
1998 FT Mika Pettersson, HY
1997 Marco Hyvönen, Turun yliopisto
1996 FT Jaana Pakarinen, Joensuun yliopisto
1995 FT Tuomas Lukka, HY
1994 FT Mikael Peräkylä, Joensuun yliopisto
1993 FT Jukka Lukkari, Turun yliopisto
1992 E.-J. Kauppi, HY ja P. Laakso, TY
1991 H. Kunttu, HY
1990 J. Rouvinen, JoY
1989 H. Elo, HY
1988 L.-O. Pietilä, HY
Vesa Nevalainen, JoY
1987 Jouni Pursiainen, JoY
1986 Mikael Perander, ÅA
1985 Hilkka Kenttämaa, HY
1984 Hannu Toivonen, TKK
1983 S. Pihlajamäki, TY
1982 R. Laitinen, TKK
1981 M. Jokinen, HY
1980 T. Asunta, JY
M. Lindström, TKK
1979 J. Jalonen, TY
1978 B. Holmblom, ÅA
1977 J. Enqvist, HY
1976 H. Lönnberg, TY
1975 A. Ivaska, ÅA
1974 L. Uotila, HY
1973 A. Helenius, HY
S. Liukkonen, TKK
1972 J. Kankare, TY
1971 C. Gahmberg, HY
M. Wikström, HY
1970 B. Granberg, HY
1969 K.K. Mäkinen, HY
K. Puro, HY
1968 A. Klemola, TKK
1967 A. Pajunen, HY
A. Penttilä, TKK
1966 A. Kankaanperä, TY
J. Rastas, TKK
1965 V. Sundman, HY
J. Mikola, HY
1963 J. Murto, HY
1961 P. Hietala, HY
H. Krieger, HY
1959 E. Euranto, TY
1958 E. Uusitalo, TKK
1957 E. Pulkkinen, HY
1956 P. Lumme, HY
1955 V. Nurmikko, HY
J.K. Miettinen, HY
1954 P. Kajanne, TKK
P. Salomaa, TY
1953 P. Hirsjärvi, HY
1951 M. Hietaranta, HY
1950 J. Sundman, TKK

 

N.J. Toivosen rahaston palkinnot

N.J. Toivosen rahasto on perustettu seuran entisen kunniapuheenjohtjan Niilo Johannes Toivosen elämäntyön kunnioittamiseksi. Rahastosta myönnettävien palkintojen tarkoituksena on edistää orgaanisen kemian tutkimusta Suomessa. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1982.

Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto
Nuorten tutkijain tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1972 lähtien. Sen tarkoituksena on kannustaa nuoria kemistejä tutkimustehtäviin. Palkittava työ voi olla esim. pro gradu-tutkielma tai diplomityö.

2023 FM Valtteri Oksanen, Helsingin yliopisto
2022 FM Krista Oikarinen, Jyväskylän yliopisto
2021 DI Joona Nieminen, LUT-yliopisto
2021 FM Karina Moslova, Helsingin yliopisto
2020 FM Iris Sokka, Helsingin yliopisto
2019 FM Janika Viitala, Jyväskylän yliopisto
2018 FM Juuso Laitila, Turun yliopisto
2017 FM Timo Pekkanen, Helsingin yliopisto
2016 FM Milla Suominen, Turun yliopisto
2015 FM Clara Sanchez-Perez, Oulun yliopiston kemian laitos
2014 FM Clara Sanchez-Perez, Oulun yliopiston kemian laitos
2013 FM Muhammad Safdar, Itä-Suomen yliopiston kemian laitos
2012 FM Jani Rahkila, Åbo Akademi
2011 FM Lauri Partanen, HY
2010 FM Miia Mäntymäki, HY
2009 DI Aino Haritonova, TTY
2008 FM Karoliina Isokoski, HY
2007 FM Nina Huittinen, HY
2006 DI Lassi Karvonen, TKK
2005 DI Juha Isoherttua (ent. Lahti), LTKK
2004 FM Sari Närhi, OY
2003 FM Minttu Jussila, HY
2002 FM Riku Ihalin, TY
2001 FM Henri Kivelä,
2000 Ari Kärkkäinen, ? ja FK Jari Sinkkonen, TY
1999 FM Antti Rahtu, HY
1998 FK Juha Linnanto, JY
1997 FM Jan-Petteri Ruottinen, HY
1996 FL Leena Otsomaa, OY
1995 FM Mika Pettersson, HY
1994 FK Tuomas Lukka, HY
1993 FK J. Jumppanen, HY
1992 FL H. Heikkilä, JY
1991 FK J. Yli-Kauhaluoma, HY
1990 FK I. Kilpeläinen, HY ja FK E. Laiti, OY
1989 FK E. Kauppi, HY
1988 FK P. Pietikäinen, HY
1987 FK M. Yliperttula, HY ja FK H. Hakala, JY
1986 FL U.-M. Lakkisto, HY
1985 LuK L. Kaisalo, HY
1984 DI S. Roni, LTKK
1983 FK V. Nevalainen, JoY ja FK M. Ovaska, HY
1982 FL A. Nieminen, OY
1981 FL Sisko Pihlajamäki, TY
1980 DI T. Vuorinen, TKK
1979 DI E.-L. Nylund, TKK
1978 FL S. Lindroth, HY ja FK M. Räsänen, HY
1977 DI R. Toivola, TKK
1976 FK L. Halonen, HY
1975 DI J. Metso, TKK
1974 Tekn.yo T. Järvinen, TKK
1973 FM Jorma Jalonen, TY
1971 FM R. Kuopio, HY
Gadd-mitali

Säilyttääkseen pysyvällä ja näkyvällä tavalla muiston Suomen ensimmäisen kemian alan oppituolin perustamisesta 22.9.1761 Turun Akatemiaan Suomalaisten Kemistien Seura päätti 8.11.1961 lyöttää viran ensimmäisen haltijan Pietari Adrian Gaddin elämäntyön kunnioittamiseksi hopeisen Gadd-mitalin. 

Mitali voidaan antaa seuran jäsenelle tai seuraan kuulumattomalle henkilölle suurista ansioista seuran toiminnassa tai sen tarkoitusperien tukemisessa, tai suurista ansioista teoreettisen tai sovelletun kemian alalla.

SKS Gadd-mitalit kautta aikojen

Henkilökohtaiset hopeiset

2009 Heleena Karrus
2009 Olli Orama
1999 Jorma Sundquist
1994 Heikki Saarinen
1986 Olof Gadd
1985 Erkki Hakoila
1982 Antti Kivinen
1979 Yrjö Mälkki
1979 Niilo Lounamaa
1979 Jouko Koskikallio
1979 Salli Eskola
1976 Osmo Mäkitie
1969 Tauno Voitila
1969 Olli Ollila
1969 Ragnar Lyden
1969 Jori Larinkari
1969 Raymond Korte
1969 Pekka Heinänen
1966 Keijo Mäkelä
1965 Heikki Suomalainen
1964 Aulis Havulinna
1963 Kauko V. Laine
1962 Vilho J. Vorma
1962 Väinö I. Salminen
1962 Einar A.O. Nordenswan

 

Yrityksille kullatut

1984 Oy Tamro Ab
1979 Suomen Sokeri
1979 Orion-yhtymä Oy, Lääketehdas Orion
1979 Oy Alko Ab
1969 Typpi Oy
1969 Rikkihappo Oy
1969 Outokumpu Oy
1969 Neste Oy
A.I.Virtanen -palkinto

Arvostetun tiedemiehen ja nobelistin, professori Artturi Ilmari Virtasen, tieteellisen työn muistoksi perustettu A.I. Virtanen-palkinto. 

Palkinto myönnetään suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkijalle, joka tekee kansainvälisesti arvostettua, korkeatasoista tutkimusta, ja jonka työ liittyy johonkin palkinnon myöntävien yhdistysten, Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae:n, Ravitsemuksen Tutkimussäätiön ja Suomalaisten Kemistien Seuran toiminta-alueista. Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valittu henkilö on edelleen aktiivinen ja menestyksekästä työtä tekevä tutkija. Palkinnonsaajan tulee myös olla ennakkoluuloton ja uusien ongelmien ratkaisemiseen paneutuva. Lisäksi korostetaan poikkitieteellisyyttä.

AIV-palkinnon saajat tutkimusaloineen

 

2023 Professori Sara Wickström solubiologia
2021 Professori Pentti Huovinen biolääketiede (bakteerioppi)
2019 Professori Tapio Salmi kemia
2017 Professori Johanna Ivaska lääketiede
2015 Professori Hania Szajewska ravitsemustiede
2013 Kari Alitalo lääketiede/molekyylitiede
2011 Professori Markku Leskelä kemia
2009 Professori Pirjo Pietinen ravitsemustiede
2006 Professori Kai Simons biokemia, molekyylibiologia
1997 Professori Pekka Pyykkö kemia
1995 Professori Ari Helenius biokemia, solubiologia
1993 palkintoa ei jaettu  
1991 Professori Pirjo Mäkelä lääketiede (bakteriologia)
1989 Professori Mårten Wikström biotekniikka, biofysiikka
1987 Professori Esko Nurmi eläinlääketiede
1985 Dosentti Leevi Kääriäinen molekyylibiologia
1983 Professori Tor-Magnus Enari biokemia
1981 Professori Jarmo Visakorpi lääketiede (lastentautioppi)
1979 Professori Ichiro Chibata biotekniikka
1975 Professori Melvin Calvin biokemia
1974 Professori Eino Kulonen lääketieteellinen kemia
1970 Professori Nils Ellfolk proteiinikemia
1965 1. kappale A.I. Virtanen, 2. kappale Kansallismuseo  
Gadolin-mitali
Gadolin-mitali on Suomalaisten Kemistien Seuran Johan Gadolinin muistoksi lyöttämä kultainen mitali, jota seura toimien sääntöjensä määräämien tarkoitusperien mukaisesti  jakaa tunnustukseksi erinomaisista saavutuksista teoreettisen tai sovelletun kemian tutkijoille tai edistäjille.

 

Gadolin-mitalien saajat

1989 Jorma Miettinen
1989 Kyösti Sarkanen
1984 Suomalainen
1984 Herbert Laitinen
1967 Sulo Kilpi
1954 Hans von Euler-Cheplin
1949 Artturi Virtanen
1949 Niilo Toivonen
1937 Gust. Komppa
1937 Ossian Aschan

 

SKS:n ansiomitalin saajat

SKS:n ansiomitalin saajat

Tunnustuksena Suomalaisten Kemistien Seuran hyväksi suoritetusta työstä tai Seuran päämääriä edistävästä toiminnasta tai huomionosoituksena voidaan myöntää Suomalaisten Kemistien Seuran mitali.

Vuosi Palkinnon saaja
2024 Jussi Paatero
2024 Anu Airaksinen
2024 Pekka Joensuu
2024 Salla Tuulos-Tikka
2024 Anu Tuominen
2024 Arja Frilander
2024 Tarmo Korpela
2024 Kimmo Pietiläinen
2024 Timo Hirvi
2022 FK Maija Hihkiö
2022 FK Anne Salomäki
2022 FM Ilkka Hyttinen
2019 FT Maarit Karonen
2019 FM Eila Hämäläinen
2019 FM Mari Ylikunnari
2019 DI Kalle Virtanen
2019 TkT Liisa Puro
2019 FT Juri Timonen
2019 FM Irma Aroluoma
2019 FM Sari Kurvinen
2019 Prof. Vesa-Pekka Lehto
2019 Professori Mikko Ritala
2019 Professori Paula Vanninen
2019 Professori Kimmo Peltonen
2019 Tekniikan tohtori Petri Lehmus
2019 Professori Jari Yli-Kauhaluoma
2019 Filosofian tohtori Arto Karjalainen
2019 Kauppatieteiden maisteri Jouni Vanhala
2019 Professori Markku Räsänen
2019 Filosofian kandidaatti Jarmo Haukka
2019 Professori Pekka Pyykkö
2019 Filosofian maisteri Hannu Vornamo
2017 Dos. Elina Sievänen
2015 Dos. Veli-Matti Mukkala
2015 FK Heikki Illi
2015 FT Petri Ingman
2014 Mikke Böre
2014 Liisa Koskinen
2014 Nina Miikki
2014 Tapio Nevalainen
2014 Jouni Pursiainen
2014 Sami Selkälä
2014 Seppo Sipilä
2014 Reijo Suontamo
2014 Jouko Vihanto
2014 Jussi Kivikoski
2014 Reija Jokela
2014 Lauri Niinistö
2014 Leila Pohjola
2013 Reijo Sillanpää
2013 Ritva Tuunila
2012 Sirpa Kauppila
2012 Armi Mehto
2012 Pasi S. Salonen
2011 Erkki Kolehmainen
2009 Aarni Tenhosaari
2009 Erkki Kantolahti
2009 Hilkka Knuuttila
2009 Ilkka Ojanperä
2009 Kimmo Himberg
2009 Lauri Lajunen
2009 Liisa Kanerva
2009 Matti Näsäkkälä
2009 Mirja Salkinoja-Salonen
2009 Pekka Lehtonen
2009 Pentti Mälkönen
2009 Reino Lammi
2009 Sirpa Suntioinen
2004 Erkki Vanhala
2004 Ilkka Pitkänen
2004 Inkeri Yliruokanen
2004 Marja Lajunen
2004 Marja Riekkola-Vanhanen
2004 Pekka Mäntsälä
2004 Pirkko Tilus
2004 Raimo Viertola
2004 Ritva Mutanen
2004 Sirpa Herve
2004 Tapani Pakkanen
2004 Timo Nurmi
2004 Toivo Savioja
2003 Matti Hyle
2003 Pentti Minkkinen
2002 Asko Laitinen
2000 Eija Kaija
1999 A. Kankaanperä
1999 Aarne Granroth
1999 Anja Veijanen
1999 Antti Takala
1999 Eeva Peura
1999 Ismo Kalkku
1999 Jaakko E. Laine
1999 Jorma Korvenranta
1999 Kalle Manninen
1999 Olavi Jäntti
1999 Pentti Kauranen
1999 R. Mennola
1999 Sirkka Passi
1992 Erkki Laihia
1992 Maija Lakio-Haapio
1992 Matti Hemmilä
1992 Sirkka-Liisa Korppi-Tommola
1991 Hans Krieger
1991 Jorma Korvola
1991 Risto Laitinen
1988 Raimo Junnila
1987 Raila Näppäri
1986 Aulis Laihanen
1986 Martti Juntunen
1985 Aija Haavisto
1985 Jorma Eloranta
1985 Lemmikki Lindholm
1985 Pentti J. Antikainen
SKS:n viirin saajat

SKS:n viirin saajat

Vuosi Palkinnon saaja
2002 Antti O.K. Nieminen
1992 Pekka Kippo
Opiskelijastipendi

SKS:n opiskelijastipendi myönnetään opintojen puolivälissä olevalle, opinnoissaan hyvin menestyneelle ja opintoympäristössään muutenkin aktiiviselle opiskelijalle. Yliopistot nimeävät ehdokkaansa kemian opiskelijastipendin saajaksi. 

SKS:n kemian opiskelijastipendit 2022

Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinto

Palkinnon saajat 

2024               Betolar Oyj

2022                Brightplus Oy

2021                Fazerin ksylitolitehdas

2019                Tracegrow Oy

2017                Smart Chemistry Park

Tausta

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat suuria globaaleja ongelmia. Ihmiskunta tuhlaa käytössään olevia resursseja. Sitä voidaan rajoittaa siirtymällä kohti kiertotaloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen minimoidaan. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät.

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Kiertotaloudessa materiaalien uudelleenkäyttöön sekä uudelleenvalmistukseen sisältyy suuri arvopotentiaali.

Kemia on keskeisessä roolissa varmistettaessa uusiomateriaalien ja uustuotteiden laatua, turvallisuutta, sopivuutta ja ominaisuuksia. Suomalaisen Kemistien Seura haluaa olla edelläkävijä kiertotalouden edistämisessä ja jakaa siksi kiertotalouteen liittyvää palkintoa. Tällä tavoin seura haluaa osaltaan parantaa innovatiivisten kiertotaloustoimijoiden näkyvyyttä ja arvostusta.

Palkinnon säännöt

Suomalaisten Kemistien Seuran Kiertotalousinnovaatiopalkinto jaetaan tunnustuksena kemian alan kiertotalouteen liittyvästä kaupallisesta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on kannustaa kemian alan yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouteen perustuvia turvallisia tuotteita, tehokkaampia laitteita ja toimintatapoja ja työmenetelmiä, sekä kiinnittää julkista huomiota kemian merkitykseen kiertotalouden innovaatioissa. Tavoitteena on edistää kemiaan perustuvaa uudenlaista yritystoimintaa sekä rohkaista eri toimijoita rakentamaan Suomesta kestävän hyvinvoinnin ja kiertotalouden edelläkävijämaa.

Palkinnon saaja voi olla yritys, yrityksen osa tai yksityinen henkilö. Erityisenä kohderyhmänä ovat pk-yritykset ja startup-yritykset, joilla on kiertotalouteen perustuva kemian alan lupaava, teollisesti hyödynnettävä tai jo hyödyntämisvaiheessa oleva innovaatio. Palkinto koskee yrityksissä tapahtuvaa toimintaa.

Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Palkinto jaetaan Kemian Päivien yhteydessä.

Palkinnon myöntämiskriteerit

  • uudenlainen, luova lähestymistapa sekä innovaation ja liikeidean selkeys ja omaperäisyys
  • kiertotalouteen perustuva liiketoiminnallinen potentiaali
  • kemian ja sen lähitieteiden keskeinen rooli innovaatiossa
  • ehdokkaan sitoutuminen innovaation jatkokehitykseen
  • keksinnön vaikutus yleiseen taloudelliseen kilpailukykyyn
  • kilpailuidean ajankohtaisuus
  • keskeinen keksintöön johtanut tutkimus ja tuotekehitys on tehty Suomessa
  • innovaation vaikutus siirtymiseen pois lineaarisesta make-take-waste-mallista

Palkinnon saajan valinta

SKS:n hallituksen työvaliokunta vastaa valintaprosessista.

Palkintoa ei voi hakea, vaan SKS:n työvaliokunnalle tehdään ehdotuksia palkittavista. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkitsemisehdotus on vapaamuotoinen. Sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle kiertotalouden edistämisessä sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia.

SKS:n työvaliokunta voi myös omatoimisesti etsiä palkintoehdokkaita.

Työvaliokunta valitsee ehdokkaista parhaiten arvosteluperusteita vastaavan ja tekee esityksen palkinnon saajasta SKS:n hallitukselle. Hallitus päättää palkinnon saajan.

Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.

Valintaprosessista riippumatta kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.