Sanastot

Tähän mennessä ovat ilmestyneet seuraavat kemian alan sanastot:

  • Biotekniikan sanasto
  • Englantilais-suomalainen fysikaalisen kemian sanasto
  • Englantilais-suomalainen kemian perussanasto
  • Epäorgaanisen kemian nimisto (IUPAC)
  • Fysikaalisen kemian suureiden ja yksiköiden symbolit ja terminologi
  • Fysikaalisen orgaanisen kemian sanasto
  • Kromatografiasanasto
  • Orgaanisen kemian nimistö (osat A ja B)
  • Orgaanisen kemian laboratoriotekniikan sanasto
  • Teoreettisen orgaanisen kemian sanasto.

Tiedustelut Suomalaisten Kemistien Seuran toimistosta (yhteystiedot).