Jäsenyys 

Suomalaisten Kemistien Seuran tarkoituksena on kemian ja sen sovellutusten, erityisesti kemian tutkimuksen ja teollisuuden edistäminen sekä jäsenten tukeminen heidän työskennellessään mainituilla aloilla. Seura toimii jäsenten välisenä yhdyssiteenä sekä harjoittaa kokous-, julkaisu- ja esitelmätoimintaa. Tavanomaisten yritysvierailujen ja kokousten lisäksi toimintaan on jo jonkin aikaa pyritty sisällyttämään muunkinlaista ohjelmaa.Tällaisia ovat olleet mm. retkien yhteyteen sovitetut kulttuurikohteet ja museovierailut.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan ylemmällä yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevansa pätevä kemisti.   

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakoulussa kemiaa pääaineenaan opiskeleva henkilö. Äänioikeutta lukuunottamatta nuorella jäsenellä on samat oikeudet ja edut kuin varsinaisella jäsenellä. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua kemian alalla ansioitunut ulkomainen henkilö. Kirjeenvaihtajajäseniä on 15. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erityisesti on ansioitunut kemian ja sen sovellutusten alalla tai kunnostautunut toimimalla seuran ja sen tarkoitusten hyväksi. Kunniajäseniä seuralla on 3.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran toimintapiiriin kuuluvilla aloilla erityisesti ansioitunut kunniajäsen.

Vuonna 2021 Suomalaisten Kemistien Seuran jäsenmaksu on 67 euroa. Se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Nuorten jäsenten jäsenmaksu on 10 euroa.

SUOMALAISIA KEMISTEJÄ

Tutustu merkittäviin suomalaisiin kemisteihin.

Gustaf Komppa

Insinööri ja tiedemies. Suomalaisen tieteen puhemies. Gustaf Komppa oli itsenäisen Suomen luottomies, jolla oli aikaa myös yhdistystoiminnalle. Lue lisää…

A. I. Virtanen

Biokemian tutkija Virtasen 1945 saama Nobelin palkinto teki Suomen tiedettä tunnetuksi ulkomailla. Hänestä tuli myös suomen Akatemian  alkuaikojen näkyvin hahmo. Lue lisää…

LISÄÄ KEMISTEJÄ

Katso lisää listaamiamme merkittäviä suomalaiskemistejä täältä.