Kemian juhlavuodelle on suunniteltu oma haalarimerkki. Suunnittelutyö on tehty Helsingin yliopiston Kemistien ry eli HYKin toimesta ja merkin suunnittelija on Japanilainen opiskelija Miho Otaki. Suunnittelija luonnehtii merkkiä seuraavasti:

Erlenmeyerpullo jossa on 100 ml nestettä kuvastaa suomalaisten kemistien tekemiä, kuluneen sadan vuoden aikana kasaantuneita saavutuksia. Nämä saavutukset eivät lopu, vaan jatkuvat kauas tulevaisuuteen kuin pulloon tipahtavat pisarat. Kuvan taustalla nähdään kunniakas suomalainen siniristi.
The Erlenmeyer flask filled with 100 mL of liquid represents the accumulated accomplishments made by chemists in Finland over the past 100 years. This accumulation never ends but rather continues far into the future like the drop falling into the flask. On the background, one can see the honourable Finnish blue cross design.