Kontaktilista

Maija Aksela
Kemian opettajankoulutus
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
Puh: 09 191 50516 tai 050-5141450
E-mail: maija.aksela [at] helsinki.fi

Anu Airaksinen
E-mail: anu.airaksinen [at] helsinki.fi

Raimo Alén
Jyväskylän yliopisto, kemian laitos
soveltavan kemian osasto
PL 35, 40351 Jyväskylä
Puh: 014 260 2562, 050 562 3722
Fax: 014 260 2581
E-mail: raimo.j.alen [at] cc.jyu.fi

Ville Alopaeus
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 6100
02015 Aalto
Puh: +358 400 740 807
E-mail: ville.alopaeus [at] aalto.fi

Annette Ekman
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
annette.ekman [at] tukes.fi

Carl G. Gahmberg
Helsingin yliopisto, Biokemian osasto, Biotieteiden laitos
PL 56,00014 Helsingin yliopisto
puh 09 191 59028
fax 09 1915 9068
E-mail: Carl.Gahmberg [at] helsinki.fi

Paula Haapasola
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
paula.haapasola [at] tukes.fi

Lauri Halonen
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh: 09-191 50280
fax: 09-191 50279
E-mail: lauri.halonen [at] helsinki.fi

Bjarne Holmbom 
Åbo Akademi University
Dept of Forest Products Chemistry
Porthaninkatu 3
FI-20500 Turku/Åbo
FINLAND
Telephone: +358 40 541 3121
Fax: +358 2 2154 868
E-mail: bjarne.holmbom [at] abo.fi

Mikko Hupa
Åbo Akademi
Prosessikemian tutkimusryhmä ja epäorgaanisen kemian laboratorio
Piispankatu 8
20500 Turku
puhelin +358 2 215 4454
E-mail: mikko.hupa [at] abo.fi

Ari Ivaska
Laboratory of Analytical Chemistry
Åbo Akademi University
FIN-Turku-Åbo, Finland
phone: +358-2-215 4420
mobile: +358-40-54 33 555
fax: +358-2-215 4479
E-mail: ari.ivaska [at] abo.fi

Reija Jokela
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 6100
02015 Aalto
Puh: +358-50-343 9202
E-mail: Reija.Jokela [at] aalto.fi

Kimmo Järvinen
E-mail: kimmo.jarvinen [at] munkka.fi

Risto Laitinen
Oulun Yliopisto, Environmental and Chemical Engineering
Puh: +358 40 505 6111
E-mail: risto.laitinen [at] oulu.fi

Heikki Kallio
Turun yliopisto, biokemian ja elintarvikekemian laitos
20014 Turun yliopisto
puh 02 333 6870
fax 02 231 7666
E-mail: heikki.kallio [at] utu.fi

Kaija Kallio-Mannila
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
kaija.kallio-mannila [at] tukes.fi

Liisa Kanerva
Turun yliopisto
Biolääketieteen laitos/Synteettisen lääkekemian laboratorio
Lemminkäisenkatu 2
20520 Turku
puh. 02-3336773
fax 02-3337955
E-mail: lkanerva [at] utu.fi
http://www.lfy.utu.fi

Kyösti Kontturi
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 6100
02015 Aalto
puh. 050 505 2575
fax 09 451 2580
E-mail: kyosti.kontturi [at] aalto.fi

Ari Koskinen
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
Orgaanisen kemian laboratorio
PL 6100
02015 Aalto
puh. 09-451 2526
mob 050-555 3310
fax 09-451 2538
E-mail: ari.koskinen [at] aalto.fi

Päivi Kousa
Kemian opettajankoulutusyksikkö
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
E-mail: paivi.kousa [at] helsinki.fi

Kjell Knapas
E-mail: kjell.knapas [at] helsinki.fi

Outi Krause
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 6100
02015 Aalto
puh. 050-384 1698
fax 09-451 2622
E-mail: Krause [at] polte.hut.fi


Marilla Lahtinen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
marilla.lahtinen [at] tukes.fi

Jukka Lehto
Radiokemian laboratorio, Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 09 191 50141
fax 09 191 50121
E-mail: jukka.lehto [at] helsinki.fi

Vesa-Pekka Lehto
Department of Applied Physics, University of Eastern Finland
PL 1627, 70211 Kuopio
puh. +358 40 355 2470
E-mail: vesa-pekka.lehto [at] uef.fi

Timo Leppä
Toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry
PL 4, 00131 Helsinki
puh 09 17284310
faksi 09 630 225
E-mail: timo.leppa [at] kemia.chemind.fi

Markku Leskelä 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh 09 191 50195
fax 09 191 50198
E-mail: Markku.Leskela [at] Helsinki.fi

Harri Lönnberg
Kemian laitos
20014 Turun yliopisto
puhelin 02-333 6770
fax 02-333 6776
GSM: 040-86 77 633
E-mail: harri.lonnberg [at] utu.fi

Pentti Minkkinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
puh. (05) 6212102
faksi (09) 6212 199
GSM 040-5049413
E-mail: pentti.minkkinen [at] lut.fi

Marianne Nyström
Membraanitekniikan ja teknillisen polymeerikemian laboratorio
Kemiantekniikan osasto, LTY
PL. 20, 53300 Lappeenranta
Puh: 040-501 1538
Fax: 05-6212199
E-mail: mnystrom [at] lut.fi

Matti Näsäkkälä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh 09 191 50191
fax 09 191 50198
E-mail: Matti.Nasakkala [at] Helsinki.fi

Heikki Ojamo
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
Bioprosessitekniikan laboratorio
PL 16100
00076 Aalto
Puh +358 50 431 3546
E-mail: heikki.ojamo [at] aalto.fi

Erkki Paatero
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kemiantekniikan osasto
PL 20, 53831 Lappeenranta
puh 040 507 1113
fax 05 621 2199
E-mail: Erkki.Paatero [at] lut.fi

Tapani Pakkanen
Itä-Suomen yliopisto, Kemian laitos
PL 111, 80101 Joensuu
puh 013 251 3345
fax 013 251 3344
E-mail: Tapani.Pakkanen [at]uef.fi

Paavo Perämäki
phone. +358-02-9448 1614
University of Oulu
fax. +358-08-553 1608
Department of Chemistry
PO. Box 3000
FIN-90014 University of Oulu
FINLAND
E-mail: paavo.peramaki [at] oulu.fi

Eeva-Liisa Poutanen
Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto/Mertensuojelu
Kasarmikatu 25
00130 Helsinki
puh. +358 50 571 9333
E-mail: eeva-liisa.poutanen [at] ymparisto.fi

Pekka Pyykkö
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh 09 191 50171
sihteeri 09 191 50170
FAX: +358-9-191 50169
E-mail: Pekka.Pyykko [at] helsinki.fi


Timo Repo
E-mail: timo.repo [at] helsinki.fi

Marja-Liisa Riekkola
Helsingin yliopisto, Kemian Laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 09-191 50268
faksi 09-191 50253
E-mail: marja-liisa.riekkola [at] helsinki.fi

Kari Rissanen
Jyväskylän yliopisto, Kemian Laitos
PL 35, 40351 Jyväskylä
puh. 014-260 2672
faksi 014-260 2501
E-mail: kari.t.rissanen [at] jyu.fi

Mikko Ritala
Helsingin Yliopisto, Kemian Laitos
PL55, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 09-191 50193
E-mail: mikko.ritala [at] helsinki.fi

Jarl B. Rosenholm
Åbo Akademi University
Department of Physical Chemistry
Porthaninkatu 3
20500 Turku/Åbo
FINLAND
Phone: +358-(0)2-215 4254
Fax: +358-(0)2-233 0228
E-mail: Jarl.Rosenholm [at] abo.fi
http://www.abo.fi/fak/mnf/phys.chem/

Markku Räsänen
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL55, 00014 Helsingin yliopisto
puh: 09-191 50281
fax: 09-191 50279
E-mail: markku.rasanen [at] helsinki.fi

Heikki Saarinen 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
puh 09 191 50194
fax 09 191 50198
E-mail: Heikki.Saarinen [at] Helsinki.fi

Jukka Seppälä
Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 6100 , 02015 Aalto
puh. 040-070 1142
fax. 09-451 2622
E-mail: jukka.seppala [at] aalto.fi

Heikki Tenhu
Helsingin Yliopisto, Kemian laitos
Polymeerikemian laboratorio
puh 09 191 50334
E-mail: heikki.tenhu [at] helsinki.fi

Ilkka Turunen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kemiantekniikan osasto
PL 20, 53851 Lappeenranta
puh 040 569 2450
fax 05 621 2199
E-mail: ilkka.turunen [at] lut.fi

Jari Yli-Kauhaluoma
E-mail: jari.yli-kauhaluoma [at] helsinki.fi