Kummit – Keski-Suomi

Sirpa Herve

PL 110
(Ailakinkatu 17)
40101 Jyväskylä

Puh. 014- 697 251
040 5135127

Sirpa.Herve@ymparisto.fi

Mahdollisuus ottaa vastaan koululaisryhmiä työpaikalle
Kerran vuodessa.
Mennä pitämään oppituntia/-kertomaan kemistin työstä koululle
Kerran kertaa vuodessa
Ottaa vastaan koululaisryhmä työpaikalle ja teettää harjoitustöitä
Olen valmis liikkumaan työpaikaltani yhteistyökoululle
100km säteellä
Voin toimia asiantuntijana opetuksen suunnittelussa
Valmius auttaa opettajia mm. seuravilla tavoilla
Ajankohtaisten teemojen valinta, luennoitsijoiden valinta, kemiaan liittyvien retkeilyjen suunnittelu.
Irma Aroluoma

Cygnaeus-lukio
Vapaudenkatu 35-37
40100 Jyväskylä

Puh. 014-624703 (työ)
050-3087990

irma.aroluoma@cygnnet.jkl.fi

Voin toimia asiantuntijana opetuksen suunnittelussa
Valmius auttaa opettajia mm. seuravilla tavoilla
Voin kertoa kummitoiminnasta, kunhan se saadaan toimimaan K-S alueella. Välitän ideoita myös muiden kemistiseurojen alueilta. Ja kyllä työpaikallenikin voi tulla kollegiaaliseen yhteistyöhön. Koulussani suunnitellaan juuri uusia labratiloja sekä toteutetaan lukion kemian opetusta oppilastöin lähes joka kurssi (7 kpl).
Kummin omia ehdotuksia ja kommentteja
Kemiaa opettavien opettajien olisi hyvä päästä tutustumaan/itse työskentelemään kemiaa käyttäviin työpaikkoihin ikäänkuin TET-täydennyskoulutuksena. Kummi voisi tutoroida tällaista toimintaa ja ottaa opettajan vaikkapa vähäksikin aikaa “kulkemaan perässään” työpaikalleen, jos opettaja jotenkin voisi olla poissa päivittäiseltä työpaikaltaan (oman koulun tuki!). Kemian opettajana toimivan kemistin anti kummina voisi olla vaikkapa kokeellisuuteen liittyvää opastusta, opetusongelmien ratkomista yhdessä kollegan kanssa, yms.