Kummit – Uusimaa

Matti Perttilä

Merentutkimuslaitos
Asiakkaankatu 3
PL 33
00931 Helsinki

Puh. 09-61394510 (työ)
040-5010308

Matti.Perttila@fimr.fi

Mahdollisuus ottaa vastaan koululaisryhmiä työpaikalle
Kaksi kertaa vuodessa
Mennä pitämään oppituntia/-kertomaan kemistin työstä koululle
Kaksi kertaa vuodessa
Ottaa vastaan koululaisryhmä työpaikalle ja teettää harjoitustöitä
valitettavasti tällä hetkellä tähän täytyy vastata kieltävästi. Ehkä tilanne paranee kun saamme uudet tilat Kumpulan kampusalueelta 2005.
Olen valmis liikkumaan työpaikaltani yhteistyökoululle
Voin toimia asiantuntijana opetuksen suunnittelussa
Valmius auttaa opettajia mm. seuravilla tavoilla
Aiheeseen liittyvät keskustelut, opetussuunnitelmien ja harjoitustöiden arviointia, opetusmateriaalin koontia, taustatietojen ja taustamateriaalin koontia, monitieteisyyden huomioonottaminen.
Hilkka Vahervuori

Kivensyrjä 8A
02760 Espoo

Puh. 09 8811479
050 452 4483

hilkka.vahervuori@kolumbus.fi

Mahdollisuus ottaa vastaan koululaisryhmiä työpaikalle
Kerran vuodessa. En varsinaisesti voi ottaa enää ryhmiä, koska jään eläkkeelle, mutta voin kyllä järjestää, että Fortum ottaa vastaan ja toimia yhdyshenkilönä Fortumin ja kummitoimintaa tarvitsevan välillä
Mennä pitämään oppituntia/-kertomaan kemistin työstä koululle
Kaksi kertaa vuodessa
Ottaa vastaan koululaisryhmä työpaikalle ja teettää harjoitustöitä
Kerran vuodessa
Olen valmis liikkumaan työpaikaltani yhteistyökoululle
100km säteellä
Voin toimia asiantuntijana opetuksen suunnittelussa
Valmius auttaa opettajia mm. seuravilla tavoilla
Voin toimittaa Kemianteollisuuteen liittyvää materiaalia ja auttaa mm. ympäristöpuolen kontaktien luomisessa.
Juhani Nyrkiö

Vallikallionkuja 5B 30
02600 Espoo

Puh. (09) 5417715

Mennä pitämään oppituntia/-kertomaan kemistin työstä koululle
Kaksi kertaa vuodessa
Olen valmis liikkumaan työpaikaltani yhteistyökoululle
25km säteellä
Voin toimia asiantuntijana opetuksen suunnittelussa
Valmius auttaa opettajia mm. seuravilla tavoilla
– Yritys-/tehdasvierailun järjestämisessä Saksassa esim. luokkaretkellä.
– Innostaa oppilaita kemian opiskeluun kertomalla opiskelustani ja työurastani kemistinä kaupan ja terästeollisuuden parissa
Maija Vidqvist

Rauhalantie 165
Mäntsälä

Puh. 040-503 1258

Mennä pitämään oppituntia/-kertomaan kemistin työstä koululle
Kaksi kertaa vuodessa
Olen valmis liikkumaan työpaikaltani yhteistyökoululle
40km säteellä
Voin toimia asiantuntijana opetuksen suunnittelussa
– Yrittäminen
– Vedenkäsittely
– vesi
– mittaukset
Valmius auttaa opettajia mm. seuravilla tavoilla
Ottaa mukaan mittalaitteita veden laadun mittaukseen