Itä-Suomen Kemistiseura

Itä-Suomen Kemistiseura (ISKS) on Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) paikallisseura, joka toimii Itä-Suomen alueella. Pääasiassa toiminta on keskittynyt Joensuu-Kuopio akselille, koska pääosa seuran aktiivijäsenistä työskentelee tällä alueella. Vahvimmin seuran toiminnassa ovatkin olleet mukana Joensuun ja Kuopion yliopistojen henkilökuntaan ja opiskelijoihin kuuluvat jäsenet.

Itä-Suomen Kemistiseura perustettiin vuonna 1977 Itä-Suomessa toimivien kemistien yhteisöksi, jonka tarkoituksena on kemian eri alojen tutkimuksen ja teollisuuden edistäminen.

Seuran kotipaikkana oli Kuopio ja se sai jo perustamisvaiheessa hyvät edellytykset toimia nimensä mukaisesti koko Itä-Suomen alueella. Perustajina olivat kemistit Kuopiosta, Joensuusta ja Varkaudesta.

Toiminnan tukipisteinä ovat olleet alueen yliopistojen ja muiden tutkimus- ja oppilaitosten aktiiviset kemistit. Teollisuuden osuus jäsenistöstä on pieni alueen elinkeinorakenteen vuoksi.

Seura huolehtii jäsenten täydennyskoulutuksesta sekä yhteyksistä muihin kemisteihin ja kemian alan tiedeorganisaatioihin. Seuran tehtävänä on myös kemian alan tekeminen tunnetuksi välttämättömänä perustieteenä.

Itä-Suomen Kemistiseurassa on 59 jäsentä (2014). Seuran jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet, nuoret jäsenet, kannattajajäsenet sekä kutsutut kunniajäsenet. Nuoriksi jäseniksi voidaan hyväksyä korkeakouluissa kemiaa, biokemiaa tai farmaseuttista kemiaa pääaineenaan opiskelevia henkilöitä, jotka ovat suorittaneet aineopinnot kemiasta.

Yhdistyksen hallitus toimintavuonna 2014

Puheenjohtaja
Juri Timonen
Puhelin: 044-3710842
S-posti: juri.timonen [at] illusionisti.net
Sihteeri
Sirpa Suntioinen
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Hallintokeskus
PL 1627
70211 Kuopio
0447162142
Rahastonhoitaja
Tarmo Korpela
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampus
Kemian laitos
PL 111
80101 Joensuu
Varapuheenjohtaja
Jukka Leppänen
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos
PL 1627
70211 Kuopio
Hallituksen jäsen
Merja Häkkinen
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos
PL 1627
70211 Kuopio