Toimintakertomus 2011

Kaakkois-Suomen Kemistiseuran Toimintakertomus 2011

Kansainvälinen Kemian Vuosi 2011 näkyi paljon myös Kaakkois-Suomen Kemistiseuran toiminnassa, joskin seura järjesti jäsenistölleen vuoden aikana myös muuta aktiviteettia, muun muassa yritysvierailuja ja virkistystoimintaa.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenrekisteriä siivottiin reilulla kädellä vuoden 2011 aikana ja rekisteristä poistettiin kaikki sellaiset listalla olleet jäsenet, joiden mitään yhteystietoja seuralla ei enää ollut. Rekisterisiivouksen jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä oli 130 henkilöä. Uusia jäseniä seuraan liittyi vuoden aikana 6, joista yksi (1) varsinaiseksi ja viisi (5) nuoreksi jäseneksi.
Henkilöjäsenten lisäksi yhdistyksellä oli kaksi (2) kannattajajäsenyritystä:
– L&T Recoil Oy
– StoraEnso Oyj

Johtokunta

Puheenjohtaja Ritva Tuunila, Tutkijaopettaja, LUT Kemia
Varapuheenjohtaja Henri Pitkänen, Kehitysinsinööri, L&T Recoil Oy
Sihteeri Kimmo Arola, TkK, LUT Kemia
Rahastonhoitaja Mika Mänttäri, Professori, LUT Kemia
Jäsen Heli Sirén, Professori, LUT Kemia
Jäsen Nina Miikki, Erikoistutkija, StoraEnso Oyj
Jäsen Sanna Valkonen, Tutkija, UPM-Kymmene Oyj

Johtokunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana neljä (4)
– 19.1 LUT
– 16.3 LUT
– 26.4 LUT
– 5.-12.10 Sähköpostikokous

Yleiskokoukset

Seuran yleiskokouksia oli vuoden aikana kaksi (2)
– Vuosikokous 16.3.2011 Lappeenrannan teknillisen yliopiston kokous- ja saunatiloissa. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä.
– Syyskokous pidettiin 7.12 Haminassa L&T Recoililla. Kokoukseen osallistui 11 seuran jäsentä.

Muu toiminta

DI Riina Salmimies piti seminaariesitelmän ’Rautaoksidisakan erotus suodattamalla’ 16.3 vuosikokouksen yhteydessä.
Kemian Päivien matka Helsingin messukeskukseen järjestettiin 23.3; kyyditys Imatralta (35 osallistujaa)

Kemian Vuoden tapahtumia järjestettiin kaksi
– 11.9 Saippuakuplakilpailu Lappeenrannan Satamassa Muikku & Pottu –markkinoiden yhteydessä.
Kilpailuun osallistui 26 joukkuetta.
– Elämäsi kemiaa –ohjelmaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Abipäivässä ja yleisölle avoimessa
Tieteen illassa 4.11.
Yritysvierailulla käytiin L&T Recoilille Haminassa syyskokouksen yhteydessä 7.12 (11 osallistujaa)

Koululaisstipendit

Lisäksi seura jakoi neljä (4) stipendiä, á 25 €, 9 lk:n kemian opinnoissa menestyneille ja aineeseen kiinnostusta osoittaneille koululaisille yhteistyössä Kaakkois-Suomen MAOL-kerhojen kanssa.
Stipendien saajat olivat:
– Kaisa Mari Olli, Langinkosken koulu, Kotka
– Niko Junnila, Karhulan koulu, Kotka
– Elina Raasakka, Armilan koulu, Lappeenranta
– Kalle Lipiäinen, Mansikkalan koulu, Imatra