Länsi-Suomen Kemistiseura

Länsi-Suomen kemistiseura ry on Suomalaisten Kemistien Seuran paikallisseura, joka toimii Satakunnan alueella työskentelevien kemistien ja kemisti-insinöörien yhdyssiteenä. Vuosittain seura järjestää kokouksia ja tutustumiskäyntejä alan kohteisiin sekä koulutuksen että virkistyksen merkeissä. Seuran tehtävänä on myös kemian alan tunnetuksi tekeminen Satakunnan alueella.

Seuran jäsenistö koostuu teollisuuden, kuntien ja valtion sekä eritasoisten oppilaitosten palveluksessa olevista kemisteistä, Satakunnan alueella ei ole korkeakoulutasoisia oppilaitoksia kemian alalta. Pääosa jäsenistä toimivat Porin, Rauman ja Harjavallan alueella.

Seura on perustettu vuonna 1979, seurassa on tällä hetkellä 79   jäsentä.

Johtokunta vuonna 2012

Puheenjohtaja
Matti Santala FM
Outotec Research Oy
matti.santala[at]outotec.com, puh 040 8297288
kotiin: Raputie 10, 28200 Pori

Sihteeri / rahastonhoitaja
Seppo Sipilä DI
seppo.sipila[at]dnainternet.net
kotiin: Liinaharjantie 46, 28610 Pori, puh 050-3560555

Varapuheenjohtaja
Nina Paaso FT
Teollisuuden Voima Oy
nina.paaso[at]tvo.fi
kotiin: Koisuontie 3, 26410 Kaaro puh 0400 823354

Jäsen
Eeva Peura FM
Rauman ympäristölaboratorio
eeva.peura[at]rauma.fi
kotiin: Ruonankatu 12, 26200 Rauma, puh 040 1809869

Jäsen
Pirjo Arousva FM
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
pirjo.arousva[at]winnova.fi
kotiin: Kyntelintie 7, 28610 Pori, puh työ 044 7015425, oma 0400 445022

Jäsen
Jussi Ollikka
Porin kaupungin ympäristövirasto
jussi.ollikka@gmail.com
kotiin: Tiilimäentie 4 A 6, 28500 Pori, puh työ 044 7013326, oma 050 3597489

Toimintakertomus vuodelta 2011

Vuosi 2011 oli seuran 32. toimintavuosi. Seurasta erosi 4 henkilöä ja liittyi 1 henkilö, joten jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa oli 79 henkilöä.

Seuran johtokuntaan ovat vuonna 2011 kuuluneet:

  • Matti Santala, puheenjohtaja
  • Nina Paaso, varapuheenjohtaja
  • Jussi Ollikka, jäsen
  • Katariina Herrala, jäsen
  • Pirjo Arousva, jäsen
  • Seppo Sipilä, sihteeri/varainhoitaja

Seuran tilintarkastajia ovat olleet Kalle Virtanen ja Seija Vatka, varalla Sirkka Tiusanen ja Marja Riekkola-Vanhanen.

SKS:n hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus on ollut Matti Santalalla.

31.3. Kemistiseura oli tutustumassa Porissa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan Prosessi- ja laboratorioalan toimintaan. Tilaisuuden aiheena oli myös Kemian Vuosi 2011, jonka merkeissä kemistiseura järjestää erilaisia tapahtumia vuoden aikana. Tutustumisen yhteydessä pidettiin myös seuran vuosikokous. Osanottajina oli 13 jäsentä.

1.-3.7. Porin Kirjurinluodossa pidettiin maatalousnäyttely Farmari 2011, Porilabilla ja Rauman Ympäristölaboratoriolla oli siellä osastot, joissa he esittelivät toimintaansa. Kemistiseuran jäsenistöä oli molemmilla osastoilla mukana kertomassa kansainvälisestä kemian vuodesta sekä kemian alasta yleensäkin, osastoilla kävi kolmen päivän aikana arviolta 4000 kävijää, kaikkiaan maatalousnäyttelyssä oli noin 70000 kävijää.

13.-15.7. Porissa järjestettiin Suomi Areena, jossa erilaisten keskustelutilaisuuksien ohessa oli kansalaistori, missä eri järjestöt saivat esitellä toimintaansa. Suomalaisten Kemistien Seuralla oli kansalaistorilla teltta, jossa me kemistit esittelimme kemian alaa, teemana kansainvälinen Kemian Vuosi 2011. Teltalla kävi noin 4000 henkeä saamassa tietoa kemiasta, kaikkiaan Suomi Areenan tilaisuuksissa liikkui noin 20000 henkeä.

Syksyllä kemistiseura järjesti Porin seudun kansalaisopiston kanssa Studia Generalia -luentosarjan, jossa oli kaksi tilaisuutta:

29.9. oli teemana Nikkelin elinkaari – maaperästä moneksi maailman luokan tuotteeksi. Luennoitsijat olivat teknologiajohtaja Marja Riekkola-Vanhanen Talvivaara Oy:stä ja laboratoriopäällikkö Juha Parkkinen Norilsk Nickel Harjavalta Oy:stä.

27.10. oli aiheena vesi. Aiemmin Porin Veden ja Vesi-instituutin toimitusjohtajana vaikuttanut Marja Luntamo kertoi aiheesta: Miten turvataan juomaveden laatu, lisäksi markkinointipäällikkö Rauni Karjala Kemira Oyj:stä kertoi vedenkäsittelyn kemiasta.

Seuran johtokunta on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa.