Pestisidikemian jaosto

Pestisidikemistit ovat yhteiskunnassamme pieni, mutta vaikuttava ryhmä. Jaosto on perustettu 1975 toimimaan yhdyssiteenä jaoston jäsenten välillä.

Kasvinsuojeluaineiden jäämäät elintarvikkeissa, juomavedessä, rehussa ja ympäristössä määritetään tämän asiantuntija-ryhmän toimesta. Pestisidikemistit tekevät myös kasvinsuojeluaineiden puhtaus- ja käyttöanalyysit.

Käsite “puhdas ruoka” sekä kasvinsuojeluaineiden tehokas, mutta turvallinen käyttö muotoutuvat paljolti tämän joukon tekemän työn perusteella.

Jaoston tarkoituksena on koota yhteen kasvinsuojeluaineiden analytiikan ja valvonnan kanssa tekemisissä olevat henkilöt.

Seura järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ym. tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Jäseneksi voi ilmoittautua jokainen Suomalaisten Kemistien Seuran jäsen. Jäsenyyden etuna tulevat jäsentiedotteet ja yhteydet muihin pestisidikemisteihin.

Ajankohtaista

Vuosikokous 23.4.2014

Hei!

Suomalaisten Kemistien Seuran pestisidikemian jaoston jäsenet toivotetaan tervetulleiksi vuosikokoukseen. Kokous pidetään keskiviikkona 23.4.2014 klo 15:00 Hjelt-instituutissa, oikeuslääketieteen osastolla, Kytösuontie 11, Helsinki. Ilmoittautumiset osoitteeseen kati.p.hakala@helsinki.fi pe 18.4.2014 mennessä kiitos, jotta tiedämme kuinka monelle varataan kahvitarjoilu.

Helsingin yliopiston oikeuskemian emeritusprofessori Erkki Vuori pitää kokouksen yhteydessä esityksen teemasta “Suomalaiset myrkytyskuolemat ja pestisidit myrkytyskuolemissa”. Pääsemme myös tutustumaan oikeuskemian laboratorioon.

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kahden toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2014
7. Toimintakertomus vuodelta 2013
8. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2013
9. Vastuuvapauden myöntäminen
10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Syyskokous 13.11.2013

Hei!

Suomalaisten Kemistien Seuran pestisidikemian jaoston jäsenet toivotetaan tervetulleiksi syyskokoukseen. Kokous pidetään keskiviikkona 13.11.2013 klo 15:00 alkaen Eviralla, Mustialankatu 3, Helsinki. Luvassa esittely Evirasta ja kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset pe 8.11.2013 mennessä osoitteeseen kati.p.hakala@helsinki.fi.

Alla kokouksen asialista.

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
  6. Toimintasuunnitelma 2014
  7. Talousarvio 2014
  8. Muut asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Suuresti tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,
Pestisidikemian jaosto

Syysretki 21.8.2013

Hei!

Suomalaisten Kemistien Seuran pestisidikemian jaoston jäsenet toivotetaan tervetulleiksi syysretkelle Harakan saarelle ke 21.8. Aloitamme retken tapaamalla Kaivopuiston rannassa, Ullanlinnan laiturilla (Ehrenströmintie 3, Helsinki, Cafe Ursulan välittömässä läheisyydessä), josta yhteysvene lähtee klo 17:00. Edestakaisen matkan hinta on 4 EUR.

Ohjelmassa on Erkki Kantolahden (ent. Kemian osaston johtaja Puolustusvoimien Tutkimuskeskuksessa Harakassa, eläkkeellä) vetämä laboratorioesittely ja Asta Ekmanin (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristövalistaja) esittely Harakan saaresta ja luontotalosta. Luvassa myös iltapalaa ja viinitarjoilu!

Ilmoittautumiset osoitteeseen kati.p.hakala@helsinki.fi ti 20.8. klo 12 mennessä.

Lisätietoja Harakan saaresta: www.harakansaari.fi ja www.harakansaari.fi/yhteystiedot

Suuresti tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,
Kati P. Hakala
jaoston sihteeri

Pestisidikemistit vierailivat VERIFINissä

Suomalaisten Kemistien Seuran pestisidikemian jaosto järjesti syystapaamisensa kemiallisen
aseen kieltosopimuksen instituutissa VERIFINissä.

Helsingin yliopiston kemian laitoksen yksikkönä toimivaa VERIFINiä ja sen laboratoriota esittelivät instituutin johtaja Paula Vanninen ja projektipäällikkö Marja-Leena Kuitunen. VERIFIN on ulkoasiainministeriön asettama kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvonnan kansallinen viranomainen. Suomessa kemiallisen aseen tutkimusprojekti alkoi vuonna 1973 eli jo lähes 40 vuotta sitten. VERIFIN perustettiin vuonna 1994 jatkamaan projektin toimintaa. Kemiallisen aseen kieltosopimus ja sitä koskevat kansallinen laki ja asetus tulivat voimaan vuonna 1997. Kieltosopimuksessa kielletään kemiallisten taisteluaineiden kehittäminen, tuottaminen, varastointi ja käyttö. Tähän mennessä 188 valtiota on ratifioinut kieltosopimuksen, ja noin 62 prosenttia ilmoitetuista asevarastoista on tuhottu. Päämääräksi on asetettu, että kemialliset aseet tulisi olla hävitetty 29. huhtikuuta 2012 mennessä.

Asiantuntijalaitoksena VERIFIN tekee myös alansa tutkimusta, kehittää tutkimusmenetelmiä ja ylläpitää alansa kansallista analyysivalmiutta. Instituutti on FINASin akkreditoima laboratorio,
jonka pätevyysalueena on kemiallisen aseen valvontaan liittyvä testaus. Lisäksi se on kansainvälisen kemiallisen aseen kieltojärjestön OPCW:n nimeämä laboratorio, joka on suoriutunut
OPCW:n vuosittaisista pätevyystesteistä.

Anna-Liisa Pikkarainen
Kirjoittaja on pestisidikemian jaoston johtoryhmän jäsen.
anna-liisa.pikkarainen [at] evira.fi

Pestisidikemian jaoston johtoryhmä 2013

Puheenjohtaja
FT Suvi Ojanperä
Tullilaboratorio
PL 53
02151 Espoo
puh 040 332 6654
sähköposti: suvi.ojanpera [at] tulli.fi

Varapuheenjohtaja
FM Jaakko Pirhonen
Alko Oy
Alkoholintarkastuslaboratorio
Salmisaarenaukio 1
puh 020 771 5611
sähköposti: jaakko.pirhonen [at] alko.fi

Rahastonhoitaja
FT Kati S Hakala
Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki
puh 040 4899 3404
sähköposti: kati.hakala [at] evira.fi

Jäsen
FM Sisko Westerlund
Tullilaboratorio
PL 53
02151 Espoo
puh 040 332 3289
sähköposti: sisko.westerlund [at] tulli.fi

Jäsen
FM Hanna Avikainen-Eskola
puh 040 7494 932
sähköposti: havikainen [at] gmail.com

Jäsen
FM, MMM Kati P Hakala
Helsingin yliopisto
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Maaperä- ja ympäristötiede
PL 27
00014 Helsingin yliopisto
puh 040 045 9043
sähköposti: kati.p.hakala [at] helsinki.fi

Jaostojen avustusanomuslomake: