IUPAC Global Women’s Breakfast 2022

Suomalaisten Kemistien Seura on mukana kansainvälisen kemian järjestö IUPAC:n Global Women’s Breakfast 2022 -tapahtumassa 16.02.2022.

MedChem Fight against Bacteria and Parasites

Speaker: Docent of Medicinal Chemistry Paula Kiuru, University of Helsinki

Docent of Medicinal Chemistry Paula Kiuru talks about her career in academia and her research of different antiparasitic, antibiotic, and marine bioactive compounds.

CONTACT
Sanna Mikkola
sanna.mikkola@kemianseura.fi

IUPAC Global Women’s Breakfast 2022

Suomalaisten Kemistien Seura on mukana kansainvälisen kemian järjestö IUPAC:n Global Women’s Breakfast 2022 -tapahtumassa 16.02.2022.

MedChem Fight against Bacteria and Parasites

Speaker: Docent of Medicinal Chemistry Paula Kiuru, University of Helsinki

Docent of Medicinal Chemistry Paula Kiuru talks about her career in academia and her research of different antiparasitic, antibiotic, and marine bioactive compounds.

Start Zoom webinar

CONTACT
Sanna Mikkola
sanna.mikkola@kemianseura.fi

IUPAC Global Women’s Breakfast 2021

Suomalaisten Kemistien Seura on mukana kansainvälisen kemian järjestö IUPAC:n Global Women’s Breakfast -tapahtumassa 09.02.2021. Vuoden 2021 teemana on Empowering Diversity in Science.

Dr. Miia Mäntymäki toimii tapahtuman moderaattorina ja puhujana on professori Paula Vanninen, VERIFIN.

Chemical analysis-cornerstone in evidence collection for alleged use of chemical weapons

Speaker: Professor Paula Vanninen, VERIFIN, Department of Chemistry, University of Helsinki
Moderator: Dr. Miia Mäntymäki

Professor Paula Vanninen is the director of Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention (VERIFIN), which works under guidance of the Finnish Ministry of Foreign Affairs. VERIFIN have developed analytical methods for chemical warfare agents (CWAs) from environmental samples during the several decades. The OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) has a worldwide network of designated laboratories, VERIFIN being part of that network, for environmental,material and biomedical sample analysis. Internationally developed and tested Recommended Operating Procedures (ROPs) for analysis, were published in 2011 and 2017 coordinated by Vanninen. These ROPs are the basis for accreditation and analysis of CWAs.

Prof. Vanninen has been working in the Scientific Advisory Board of the OPCW (2010-2016) and its temporary working groups (2005-). The Nobel Peace Prize was nominated for the OPCW in 2013. She completed her degrees of M.Sc. and Ph. D. in the University of Oulu. Her doctoral thesis in 1992 was concerned with organic mass spectrometry, which provided a good basis for developing her expertise in analytics of CWAs. Prof. Vanninen has focused on research of sea dumped chemical weapons to explore the environmental and marine biota effects of CWAs leaking in the Baltic Sea. In last years, the questions raised around the attacks in Syria and elsewhere include the identity of the threat chemicals, the responsible actor (terrorists or state party), and whether any new tools exist for investigating these crimes.

Prof. Vanninen holds an honorary Ph.D. degree in National Defence University of Finland. In 2013, she was named the alumna of the year in University of Oulu.

CONTACT
Sanna Mikkola
sanna.mikkola@kemianseura.fi

IUPAC juhlii tänä vuonna 100-vuotista historiaansa

IUPACin verkkosivulle on toteutettu nuorten kemistien jaksollinen järjestelmä, josta kemistilahjakkuudet löytyvät alkuaineen merkkiä klikkaamalla.

Puhtaan ja sovelletun kemian kansainvälinen unioni IUPAC juhlii tänä vuonna 100-vuotista historiaansa. IUPACin presidentti Qi-Feng Zhou vieraili Suomessa huhtikuussa.

The International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC perustettiin sata vuotta sitten kansainväliseksi yhteistyöelimeksi, jonka puitteissa eri maiden kemistit voivat kokoontua yhteen sopimaan kemian termeistä, nimeämisestä ja määritelmistä. IUPACiin kuuluu nyt jäsenenä viidenkymmenenkahdeksan maan kemian jäsenorganisaatiot.

IUPACin 100-vuotisjuhla näkyy sen toiminnassa erilaisina hankkeina, joita ovat kurssit ja muut koulutustilaisuudet, kilpailut ja helmikuussa pidetty naiskemistien globaali aamiaistilaisuus. Unionin verkkosivustolle on valmistunut myös Nuorten kemistien jaksollinen järjestelmä, jossa esitellään jäsenmaiden päteviä kemistinuoria tutkimusaiheineen.
Pariisissa pidetään juuri tällä hetkellä, 5.-12.7. IUPACin 47. maailman kongressi ja samassa yhteydessä IUPACin 50. yleiskokous. Kongressin teemana on “Frontiers in Chemistry: Let´s create our future! 100 years with IUPAC”.

IUPACin kehitystyö perustuu vapaaehtoisten kemian ammattilaisten ahkeroimiseen

IUPAC syntyi teollisuuden ja akateemisten kemistien yhteistyöelimeksi vuonna 1919. Kemistit tarvitsivat systematiikkaa yhdisteiden nimeämiseen, ja heidät piti näin saattaa yhteen neuvottelemaan yhteisistä nimeämis- ja määrittelyperusteista.

Vuosikymmenten kuluessa IUPACin tehtävät ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Nimeämis- ja terminologiatyön lisäksi unioni käsittelee myös atomipainojen suuruudet ja alkuaineiden nimeämiset. Lisäksi IUPAC organisoi konferensseja, projekteja ja koulutusta. Kemian tiedon popularisointikin kuuluu järjestön kiinnostuksen kohteisiin, samoin kemiaa koskevat eettiset, ympäristö- ja terveyskysymykset. IUPAC jakaa myös tunnustuksia ja palkintoja

Unionilla on ainoastaan viisi palkattua työntekijää Yhdysvalloissa, ja varsinaisen sisältötyön tekevät tuhannet kemian asiantuntijat eri maiden jäsenorganisaatioista oman varsinaisen päätyönsä ohessa. Unionilla on kahdeksan eri aloihin syventyvää divisioonaa ja useita komiteoita. Talous perustuu jäsenmaksuihin.

Vuotta 2019 juhlitaan kemian alalla myös YK:n nimeämänä Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän vuotena. Juuri tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun venäläinen Dmitri Mendelejev esitteli vuonna 1869 alkuainetaulukkonsa. Tällä hetkellä alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä on 118 alkuainetta.

IUPACIn presidentti Qi-Feng Zhou esitelmöi IUPACin toiminnasta huhtikuun 26. päivänä Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlaseminaarissa ja antoi samassa yhteydessä podcastina kuultavan haastattelun.

IUPACin presidentti professori Qi-Feng Zhou on työskennellyt aiemmin Pekingin yliopistossa.Tohtoriksi hän väitteli Yhdysvalloissa Massachusettsin yliopistossa. Hän on tutkinut nestekiteitä.

IUPACin presidentin Qi-Feng Zhoun haastattelu

Jutun toimitus ja valokuvat Sisko Loikkanen