Lukiolaisten Neljän tieteen kisojen loppukilpailut tyttöjen juhlaa!

Kuva: Miia Mäntymäki

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n Neljän tieteen kisojen loppukilpailut järjestettiin tänä vuonna Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella, 20.1.–21.1.2023. Tänä vuonna kärkisijoilla nähtiin ilahduttavan paljon tyttöjä.

– Historiallinen tilanne, totesi kemian kilpailutyöryhmän Nelly Heiskanen palkintojenjaossa voittajakolmikkoa onnitellessaan.

Vaikka pitkän matematiikan kirjoittajista ylioppilaskirjoituksesta enemmistö on vuodesta 2021 ollut tyttöjä ja fysiikassakin ollaan lähellä tasajakaumaa, huipulle tytöt nousevat yhä poikia harvemmin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Aliedustettujen ryhmien kannustamiseksi mukaan kilpailutoimintaan on viime vuosina järjestetty nimenomaan tytöille suunnattuja kansainvälisiä kilpailuja, kuten matematiikan EGMO (MAOL ry:n Dimensio-lehti 24.1.2023) ja tietotekniikan EGOI (Dimensio-lehti 2.11.2022).

Loppukilpailujen kärki 2023 – lukion kemia:

1. Anni Tapionlinna, Otaniemen lukio, Espoo
2. Venla Mäntylä, Jyväskylän lyseon lukio, Jyväskylä
3. Aada Mattila, Otaniemen lukio, Espoo

Loppukilpailujen kokonaiset tuloslistat: https://maol.fi/neljan-tieteen-kisat/kansallisen-kilpailun-tulokset/

Loppukilpailuihin osallistui loka-marraskuussa 2022 järjestettyjen, kaikille avointen alkukilpailujen kärki. Kilpailujen parhaimmistolle järjestetään yliopistotason jatkovalmennusta, jonka perusteella valitaan edustusjoukkueet kansainvälisiin tiedeolympialaisiin. Lukiosarjojen kokonaiskilpailun kymmenellä parhaalla on lisäksi mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita useimpiin suomalaisiin yliopistoihin.

Kilpailujen järjestämisestä vastaa Opetushallituksen toimeksiannosta Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry. Kilpailun muut yhteistyökumppanit ovat Tilastokeskus ja Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry.

Lisätietoja:

MAOL ry:n viestintä- ja toimistoassistentti Aino Haavisto, puh 050 436 6320, maol-toimisto@maol.fi

peruskoulun matematiikkakilpailu Janne Rytkönen, puh. 045 887 3058, pk.matikka@gmail.com
lukion matematiikkakilpailu Heikki Pokela, puh. 040 7259537 heikki.pokela@aalto.fi
fysiikkakilpailu Ursula Ahvenisto, puh. 040 700 0825, ursula.ahvenisto@gmail.com
kemiakilpailu Kjell Knapas, puh. 050 435 8824, kjell.knapas@helsinki.fi
tietotekniikkakilpailu Antti Laaksonen, ahslaaks@cs.helsinki.fi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi 2023

Mikä tietokirja on saanut sinut innostumaan ja oppimaan uutta? Kuka on väsymättä viestinyt yleistajuisesti tutkitusta tiedosta? Millä tuoreella tavalla tietoa julkistettiin?

Jos mieleesi on jäänyt jokin erityisen ansioitunut ja ajankohtainen tiedonjulkistamisen teko, joka on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua ja tarjonnut oivalluksen hetkiä, kerro siitä meille! Ehdota tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaa verkkolomakkeella 1.12. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä. Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä ja ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Työn tulos voi olla esimerkiksi yleistajuinen tietokirja, journalistinen artikkeli tai dokumentti – mikä julkaisumuoto ja -keino tahansa, jolla tutkittua tietoa välitetään suurelle yleisölle. Tietoa voidaan julkistaa myös taiteen keinoin.

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Vuonna 2022 asiantuntijoita palkittiin esimerkiksi tietokirjailijana, toimittajana, dokumentaristina ja taiteilijana tehdystä tiedonjulkistamistyöstä. Lue lisää vuoden 2022 palkinnoista. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

Tarkat tiedot ehdotusten jättämisestä löydät verkkosivuiltamme. Lisätietoja antaa pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

Alfred Kordelinin 50 000 euron palkinnot kolmelle

Tänä vuonna Alfred Kordelinin säätiön palkinto myönnettiin Kapellimestari Dalia Stasevskalle, vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halmeelle ja biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvelle.

Kunkin palkinnon suuruus on 50 000 euroa. Alfred Kordelinin -palkinto jaetaan Suomessa joka vuosi tulevaisuuden tekijöille, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen.

”Kordelinin säätiön tarkoituksena on tukea laajasti suomalaista tiedettä ja kulttuuria. Laajuus ja monialaisuus välittyi myös säätiöön lähetetyissä 48 palkintoehdotuksessa. Tämän vuotiset palkinnon saajat edustavat parhaiten tulevaisuuden tekijöitä, sillä erinomaisten ansioidensa lisäksi he ovat toiminnallaan onnistuneet koskettamaan monia. Alfred Kordelinille oli tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi tieteen ja
kulttuurin saavutuksista,” toteaa palkintotoimikunnan puheenjohtaja Juha Laaksonen.

Palkintotoimikunnan perustelut palkinnon myöntämiseksi

Kapellimestari Dalia Stasevska

”Arvostan leikkimielisyyttä. Jos on peloton ja antaa tilanteen viedä, tapahtuu aina odottamattomia asioita ja oivalluksia”, sanoo Stasevska.

Stasevska on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi maailman kuuluisimmista kapellimestareista. Perusteluissa todetaan, että Stasevska on kulttuurialan tulevaisuuden tekijä, joka on vaikuttavan kapellimestariuransa lisäksi osoittanut suurta tahtoa vaikuttaa yhteiskuntaamme kestävämmän, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Dalia Stasevska on taiteilija, vaikuttaja sekä esikuva nuorille taitureille.

Stasevska on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta, joka on kouluttanut maailmalle joukon kansainvälisesti arvostettuja kapellimestareita. Hän on kiinnostunut klassisen musiikin lisäksi laajasti musiikin eri lajeista sekä muista taiteista, erityisesti nykytaiteesta, ja ottaa niistä vaikutteita työhönsä. Tällä hetkellä Stasevska toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina, BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana ja kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana.

Kuva: Dalia Stasevska

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme

Minna Halme on tehnyt merkittävän uran vastuullisen liiketoiminnan parissa. Palkintoperusteluissa todetaan, että Halme on arvostettu tieteentekijä, opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän tekee työtään vahvasti asiaansa uskoen ja omia oppejaan noudattaen.

Perustelujen mukaan Halme on tutkimustyössään tuonut esiin, miten liiketoimintaa voidaan tehdä siten, että se on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää sekä pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevämpää. Hän on osoittanut, miten innovatiivisilla uusilla liiketoimintamalleilla voidaan ratkaista luontokadon, ilmastonmuutoksen tai globaalin köyhyyden kaltaisia suuria kestävän kehityksen ongelmia.

Minna Halmeesta on tullut kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, jonka opit ovat levinneet hänen oppilaidensa kautta ja muovanneet yrityksiä vastuullisemmiksi. Hänen työnsä on suoraan edesauttanut luomaan kestävämpää yhteiskuntaa – sekä Suomessa että globaalisti.

Minna Halme on työskennellyt johtamisen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2OO9, jossa hän on ollut perustamassa monitieteistä Creative Sustainability -maisteriohjelmaa, Aalto Global Impactia ja Aalto Sustainability Hubia.

Kuva: Mikko Käkelä

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi

Ilari Sääksjärvi on tehnyt merkittävän uran luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen parissa. Myös Sääksjärveä palkintotoimikunta kiittää hänen ansioistaan tieteentekijänä, opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Palkintoperusteluissa mainitaan erikseen Sääksjärven työ tiedekasvattajana: Turun yliopiston Lasten yliopiston tiedeleireillä Sääksjärvi on käynyt kertomassa sademetsistä ja tutkimusmatkoista sekä kierrellyt puhumassa päiväkodeissa ja kouluissa.

Sääksjärvi tutkii luonnon monimuotoisuutta ja on erityisen ansioitunut heikosti tunnettujen trooppisten hyönteisten monimuotoisuuden tutkimuksessa. Tutkimuksillaan ja kannanotoillaan Sääksjärvi on havainnollistanut, kuinka moninaisin tavoin luontokato on yhteydessä yhteiskunnan ja ympäristön tasapainoon. Tiedämme nyt, että luontokato ja ilmastonmuutos ovat kytköksissä myös terveyteen ja talouteen. Palkintotoimikunta pitää esimerkillisenä sitä, että Sääksjärvi on monipuolisesti lisännyt ja levittänyt tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja sen köyhtymisestä.

Sääksjärvi toimii tällä hetkellä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtajana ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtajana.

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopisto

Palkintojen ehdottaminen, toimikunta ja valinta

Säätiö pyysi ehdotuksia palkinnonsaajiksi suomalaisilta yliopistoilta, taiteilija- ja kulttuurijärjestöiltä sekä aikaisemmin palkituilta toukokuussa 2022. Palkinnonsaajat valitsi toimikunta, johon kuuluivat toimittaja Tuija Siltamäki, tietokirjailija Tiina Raevaara, professori Marja Makarow, yrittäjä Mika Anttonen, säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen (pj.) ja varapuheenjohtaja Jukka Seppälä.

Alfred Kordelinin -palkinnot jaetaan vuosittain Alfred Kordelinin syntymäpäivänä 6. marraskuuta.

Lisätiedot:
Erik Båsk, toimitusjohtaja Alfred Kordelinin säätiö +358 40 825 8071, erik.bask@kordelin.fi
Dalia Stasevska +358 40 563 3034, dalia.stasevska@gmail.com
Minna Halme +358 40 3538251, minna.halme@aalto.fi
Ilari Sääksjärvi +358 40 546 0976, ileesa@utu.fi