Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten Tutkijain Tunnustuspalkinto DI Joona Niemiselle

Suomalaisten Kemistien Seuran vuosittain myönnettävä Nuorten Tutkijain Tunnustuspalkinto julkistettiin 16.3.2022 seuran vuosikokouksessa Kaapelitehtaalla. Palkinto myönnettiin vuoden 2021 opinnäytetyöstä LUT:in ehdokkaalle DI Joona Niemiselle.

Joona Niemisen diplomityön ”Modification of cellulosic ultrafiltration membrane by surface charge enhancement and layer-by-layer polyelectrolyte deposition” tavoitteena oli muokata kaupallisesti saatavilla olevan membraanin ominaisuuksia niin, että sen kyky erottaa jätevedestä muiden epäpuhtauksien lisäksi myös suoloja kuten natriumsulfaattia paranisi ilman että menetettäisiin membraanin korkea suodatuskapasiteetti.

Kohteena oli valmistaa ioniselektiivinen, mutta helposti vettä läpäisevä kalvo pintavarausmuokkauksen ja päällystyksen avulla. Ioniselektiiviset kalvot ovat erityisesti merkityksellisiä vedenpuhdistuksen teknologioissa. Työssä kalvon negatiivista pintavarausta kasvatettiin ei-ionisten primääristen karboksyyliryhmien hapettamisella negatiivisesti varautuneiksi karboksylaateiksi. Lisäksi kalvon pinnan toiminnallisuutta parannettiin pinnoittamalla kalvo kerroksittaisilla polykationi ja -anioni -rakenteella.

Työn tuloksena kehitettiin suodatuskalvoja, joissa polyelektrolyyttipäällystys vähensi suolojen läpäisevyyttä ja saavutettiin tuloksia, joiden mukaan erityisesti korkean hapetusaltistuksen substraateilla saatiin parhaimmat suodatusominaisuuksien suodattimet. Lisäksi pinnan tasoittaminen suolaliuoksella osoittautui tärkeäksi käsittelyvaiheeksi selektiivisen ja läpäisevän kalvon valmistuksessa. Työn johtopäätöksenä oli, että pohjamembraanin pintavarauksen kasvattamisella hapetuksen avulla oli positiivinen vaikutus sulfaatin erottumiseen, mutta myös membraanin suodatuskapasiteetti saatiin jopa kaksinkertaistettua. Työllä on selkeä ja tärkeä potentiaali työn tulosten nopeaan hyödyntämiseen eri teollisuudenalojen jätevesien membraanipuhdistuksessa.

Diplomityö on selkeä kokonaisuus, jossa työn tavoitteet kohtaavat käytetyt menetelmät ja tulosten analyysin. Kokonaisuus on korrektia ja sujuvaa englanninkielistä luettavaa, jossa kirjallisuusosa hienosti taustoittaa kokeellisen työn ja on samalla tarkoituksenmukaisesti rajattu. Työ täyttää erinomaisesti yliopistollisen lopputyön vaatimukset ja osoittaa tekijän kypsyyden työn suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.

 

A.I. Virtanen -palkinto 2021 professori Pentti Huoviselle

Vuoden 2021 A. I. Virtanen -palkinnon saa bakteeriopin professori Pentti Huovinen Turun yliopistosta. Palkinto myönnetään tunnustuksena laaja-alaisista tutkimuksista bakteerien merkityksesta ihmiselle niin hyvässä kuin pahassa.

A. I. Virtanen -palkinto myönnetään joka toinen vuosi suomalaisen kemistin ja nobelistin, professori Artturi Ilmari Virtasen elämäntyön kunnioittamiseksi, tunnustuksena kansainvälisesti korkeatasoisesta tutkimustyöstä. Palkinnon jakavat Suomalaisten Kemistien Seura, Suomen Biobio-seura ja Ravitsemuksen TutkimussäätiöPalkintoon kuuluu rahapalkinto, kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelema hopeinen A. I. Virtanen -mitali sekä kunniakirja.

Palkinto jaettiin 20. kerran. Palkinnonjakotilaisuus järjestetään joka toinen vuosi joulukuun 10. päivänä, jolloin A. I. Virtanen vastaanotti kemian Nobel-palkinnon vuonna 1945.

Lue lisää Kemia-lehdestä.

 

Kuvat © Helena Karhujoki 

A.I. Virtanen palkinnonjakotilaisuus 10.12.

A. I. Virtanen -palkinto myönnetään joka toinen vuosi suomalaisen kemistin ja nobelistin, professori Artturi Ilmari Virtasen elämäntyön kunnioittamiseksi, tunnustuksena kansainvälisesti korkeatasoisesta tutkimustyöstä.

Palkintoa jakavat Suomalaisten Kemistien Seura, Suomen Biobio-seura ja Ravitsemuksen Tutkimussäätiö. Palkintoon kuuluu rahapalkinto ja kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelema hopeinen A. I. Virtanen -mitali sekä kunniakirja.

Palkinto jaetaan nyt 20. kerran. Palkinnonjakotilaisuus järjestetään perinteisesti joulukuun 10. päivänä, jolloin A. I. Virtanen vastaanotti kemian Nobel-palkinnon vuonna 1945.

TILAISUUDEN OHJELMA

  • Tilaisuuden avaus: Ravitsemuksen Tutkimussäätiön hallituksen pj. Tuomas Salusjärvi
  • “Mitä uutta tänään?” Otteita A. I. Virtasen elämäntyöstä: TkT Matti Harju
  • Suolistomikrobiston kehittyminen lapsuudessa: dosentti Anne Salonen, Helsingin yliopisto
  • Musiikkiesitys
  • AIV-palkinnon jakaminen, Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, Suomalaisten Kemistien Seura ja Societas Biochemica Biophysica et Microbiologica Fenniae
  • Palkinnonsaajan esitys: ”Hyvät, pahat bakteerit”
  • Cocktailtilaisuus

Tilaisuuden järjestävät Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, Suomalaisten Kemistien Seura ja Suomen Biobio-seura yhteistyössä Alumniyhdistyksen kanssa.

Perjantai 10.12.2021 kello 16-19, Helsingin yliopiston juhlasali (Unioninkatu 34).

Gustav Kompan väitöskirjapalkinto Paavo Auviselle

Suomalaisten Kemistien Seuran Gustav Kompan palkinto vuoden 2020 väitöskirjoista myönnettiin filosofian tohtori Paavo Auviselle Itä-Suomen yliopistosta Suomalaisten Kemistien Seuran pikkujoulukokouksessa 1.12.2021.

Auvisen väitöskirjassa Sulfur poisoning of modern methane oxidation catalysts tutkitaan modernien palladium-pohjaisten metaanin hapetuskatalyyttien toimintaa, sekä rikin vaikutusta katalyyttien deaktivoitumiseen. Työssä yhdistetään ansiokkaasti tiheysfunktiolaskentaa (DFT) ja kokeellista katalyyttitutkimusta.

Tutkimuksen aihe on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, sillä ajoneuvojen pakokaasupäästöjen hallinta ja vähentäminen on yksi tärkeimmistä asioista ympäristön ja ilmaston kannalta aikana, jolloin polttomoottoriajoneuvojen valtakausi ei ole vielä ohi. Polttoaineiden sisältämät epäpuhtaudet, kuten nyt tutkittu rikki, aiheuttavat ajan mittaan katalyyttien deaktivoitumista ja siten puhdistustehokkuuden vähenemistä sekä haitallisten päästöjen kasvamista. Nyt palkittava työ ja siinä esitetyt tulokset ovat alalle merkittäviä ja ne tuovat uutta tietoa hapetuskatalyyttien rikkimyrkyttymisen mekanismeista, ja mahdollistavat jatkotutkimusta uusien parempien katalyyttien valmistamiseen.

Auvisen väitöskirja oli korkeinta mahdollista tieteellistä tasoa, ja se koostuu neljästä erittäin korkeatasoisesta artikkelista, jotka ovat kaikki julkaistu alan johtavissa lehdissä. Tämän lisäksi arvostelulautakuntaa ilahdutti suuresti se, että itse työssä sekä artikkeleissa oli mukana teollisia yhteistyökumppaneita. Ottaen huomioon tutkimuksen aihepiirin, se vahvisti näkemystä työn merkittävyydestä.

Gustav Kompan palkinnon arvostelulautakunnan mukaan kaikki ehdotetut työt olivat korkeaa tasoa, ja edustivat erittäin laajasti koko kemian kirjoa.