Podcast: Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan (Tiedeklubi 17.11.2021)

Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan

Podcast-SKS-Tiedeklubi

Toimittaja Leena Mattila haastatteli Principal Scientist Olli Törmäkangasta Orion Pharmalta marraskuun Tiedeklubilla ravintola Manalan kellarissa 17.11.2021. Tilaisuuden järjesti Suomalaisten Kemistien Seura.

Lääkekehityksessä on kuljettu pitkä matka: pajunkuoren käytöstä kipujen lievittämisessä aina virtuaaliseulonnan hyödyntämiseen uuden lääkkeen valmistuksessa. Lääkkeiden tutkimus ja kehitystyö on
pitkäjänteistä, kallista ja tarkoin säänneltyä. Uuden lääkkeen tutkimus- ja kehitysprosessi kestää keskimäärin 12 vuotta.

Entä mitä tarkoitetaan molekyylikirjastoseulonnalla ja faasitutkimuksilla lääkekehityksessä? Sopivat ja tehokkaat lääkeainemolekyylit valikoituvat lopulta tuhansien molekyylien joukosta. Yhden lääkeainemolekyylin synteesi voi kestää muutamista päivistä yli kuukauteen. Kliinisiin tutkimuksiin valikoituneista molekyyleistä vain noin joka kymmenes päätyy valmiiksi lääkkeeksi apteekin hyllylle.

Miten varmistetaan lääkeainemolekyylien turvallisuus? Prekliinisessä vaiheessa testataan molekyylien turvallisuutta, selektiivisyyttä ja tehokkuutta ennen potilastutkimuksia. Vaihe kestää kestää noin 4-5 vuotta.

Lääkeainemolekyylien suunnittelussa käytetään tietokoneavusteisia laskennallisia menetelmiä. Nämä ennustavat ohjelmistot ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Ohjelmien ja laskennallisten parametrien
avulla voidaan poissulkea kohdemolekyylejä jo ennen niiden syntetisoimista, mikäli ne eivät täytä lääkeainemolekyyliltä vaadittavia laskennallisia ominaisuuksia tai sisältävät esimerkiksi fragmentteja, jotka
aiheuttaisivat potilaalle turvallisuusriskin. Ennen myyntiin päätymistä lääkkeelle tehdään riski-hyötysuhteen arviointi.

Tieteellisten seurain valtuuskunta koordinoi Tiedeklubi-tapahtumasarjaa. Syksyn 2021 Tiedeklubien ohjelmasta vastaavat TSV:n ohella Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomalaisten Kemistien Seura ja
Kirjallisuudentutkijain seura. Yhteistyössä on mukana myös Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.

Kuuntele podcast: Soundcloud & Spotify

Tiedeklubi: Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan 17.11.2021

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) luotsaamilla Tiedeklubeilla keskustellaan tänä syksynä sään ääri-ilmiöistä, lääkeainekemiasta ja kirjallisuuden klassikoista. Marraskuun Tiedeklubin järjestää Suomalaisten Kemistien Seura, jolloin keskustellaan lääkeainekemiasta.

Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan

Miten molekyylistä syntyy uusi lääke? Lääkekehityksen merkitys on korostunut koronapandemian aikana ja se kasvaa myös tulevaisuudessa. Tule kuulemaan lääkekehityksen vaiheista, mahdollisuuksista sekä alan uusimmista puheenaiheista. Tiedetoimittaja Leena Mattila haastattelee Orion Pharman Principal Scientist Olli Törmäkangasta.

Tiedeklubi järjestetään 17.11.2021 kello 17 – 18 Manalan kellarissa (Dagmarinkatu 2). Ravintola Manalassa kuultavat keskustelut äänitetään myös podcasteiksi. Podcast-tallenteet keskusteluista julkaistaan tapahtumia seuraavina päivinä Tiederadiossa SoundCloudissa ja Spotifyssa. Tiedeklubeille on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

VERIFIN on taisteluaineanalytiikan maailman eliittiä

Taisteluaineiden jäljittämistä voi verrata kemialliseen salapoliisityöhön, jossa tarvitaan erinomaisia kemistintaitoja, huipputarkkuutta ja nopeutta. Luovuus on myös hyödyksi, kun näyte sisältää uuden, tuntemattoman yhdisteen. Helsingin yliopiston kemian laitoksen yhteydessä toimiva VERIFIN on taisteluaineanalytiikan huippulaboratorio, joka löytää kyllä molekyylit näytteistä

Paula Vannisen johtama VERIFIN on kemiallisten aseiden analytiikassa maailman kärkeä. Kuva Helsingin yliopisto/ Linda Tammisto

VERIFIN avustaa kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvonnassa

Kemiallisten aseiden kieltosopimus kieltää kemiallisten aseiden valmistuksen, varastoinnin ja käytön. Sopimuksen on ratifioinut tähän mennessä 193 maata ja 97% maailman väestöstä on sopimuksen piirissä.
Sopimuksen toteutumista valvoo Hollannissa Haagissa päämajaansa pitävä Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

VERIFIN avustaa OPCW:tä ja YK:ta kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvonnassa ja tutkii näytteistä kemiallisia taisteluaineita. VERIFIN myös kehittää uusia menetelmiä niiden tutkimiseen.

Taisteluaineiden analysointia voi verrata tilanteeseen, jossa etsitään neulaa heinäsuovasta. Pitoisuudet voivat olla hyvin pieniä ja etsittävä yhdiste uusi ja kemisteille ennestään tuntematon
Työ vaatii äärimmäistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Joskus kemistit joutuvat töihin yötä myöten, 24/7- periaatteella.

”Poliittiset paineet ovat kovat, eikä aikaa tahdo olla”, johtaja, professori Paula Vanninen VERIFINistä muistuttaa.

Paula Vanninen kertoo, miten menetellään kun esiin nousee epäily kemiallisen aseen käytöstä.

Pätevyys osoitetaan testeissä

VERIFIN on menestynyt loistavasti vuosittaisissa pätevyystesteissä, jotka voivat olla hyvinkin kimurantteja jopa kokeneille kemisteille.
Paula Vannisen mukaan onnistuminen testeissä on seurausta VERIFinin tutkijoiden erinomaisesta yhteistyöstä, kyvystä ratkaista kemiallisia ongelmia yhdessä.

Paula Vanninen kertoo pätevyystesteistä.

VERIFIN on myös kansallinen viranomainen

Paitsi että VERIFIN on Suomen kansallinen viranomainen liittyen kemiallisen aseen kieltosopimukseen ja verifikaatiolaboratorio, VERFINissä tehdään myös taisteluaineisiin liittyvää tutkimusta. Tärkeä tehtävä on myös kehitysmaiden kemistien koulutus.

Paula Vanninen kertoo VERIFINin tehtävistä.

Jutun toimitus Sisko Loikkanen, valokuva HY / Linda Tammisto