Podcast: Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan (Tiedeklubi 17.11.2021)

Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan

Podcast-SKS-Tiedeklubi

Toimittaja Leena Mattila haastatteli Principal Scientist Olli Törmäkangasta Orion Pharmalta marraskuun Tiedeklubilla ravintola Manalan kellarissa 17.11.2021. Tilaisuuden järjesti Suomalaisten Kemistien Seura.

Lääkekehityksessä on kuljettu pitkä matka: pajunkuoren käytöstä kipujen lievittämisessä aina virtuaaliseulonnan hyödyntämiseen uuden lääkkeen valmistuksessa. Lääkkeiden tutkimus ja kehitystyö on
pitkäjänteistä, kallista ja tarkoin säänneltyä. Uuden lääkkeen tutkimus- ja kehitysprosessi kestää keskimäärin 12 vuotta.

Entä mitä tarkoitetaan molekyylikirjastoseulonnalla ja faasitutkimuksilla lääkekehityksessä? Sopivat ja tehokkaat lääkeainemolekyylit valikoituvat lopulta tuhansien molekyylien joukosta. Yhden lääkeainemolekyylin synteesi voi kestää muutamista päivistä yli kuukauteen. Kliinisiin tutkimuksiin valikoituneista molekyyleistä vain noin joka kymmenes päätyy valmiiksi lääkkeeksi apteekin hyllylle.

Miten varmistetaan lääkeainemolekyylien turvallisuus? Prekliinisessä vaiheessa testataan molekyylien turvallisuutta, selektiivisyyttä ja tehokkuutta ennen potilastutkimuksia. Vaihe kestää kestää noin 4-5 vuotta.

Lääkeainemolekyylien suunnittelussa käytetään tietokoneavusteisia laskennallisia menetelmiä. Nämä ennustavat ohjelmistot ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Ohjelmien ja laskennallisten parametrien
avulla voidaan poissulkea kohdemolekyylejä jo ennen niiden syntetisoimista, mikäli ne eivät täytä lääkeainemolekyyliltä vaadittavia laskennallisia ominaisuuksia tai sisältävät esimerkiksi fragmentteja, jotka
aiheuttaisivat potilaalle turvallisuusriskin. Ennen myyntiin päätymistä lääkkeelle tehdään riski-hyötysuhteen arviointi.

Tieteellisten seurain valtuuskunta koordinoi Tiedeklubi-tapahtumasarjaa. Syksyn 2021 Tiedeklubien ohjelmasta vastaavat TSV:n ohella Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomalaisten Kemistien Seura ja
Kirjallisuudentutkijain seura. Yhteistyössä on mukana myös Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.

Kuuntele podcast: Soundcloud & Spotify

Tiedeklubi: Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan 17.11.2021

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) luotsaamilla Tiedeklubeilla keskustellaan tänä syksynä sään ääri-ilmiöistä, lääkeainekemiasta ja kirjallisuuden klassikoista. Marraskuun Tiedeklubin järjestää Suomalaisten Kemistien Seura, jolloin keskustellaan lääkeainekemiasta.

Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan

Miten molekyylistä syntyy uusi lääke? Lääkekehityksen merkitys on korostunut koronapandemian aikana ja se kasvaa myös tulevaisuudessa. Tule kuulemaan lääkekehityksen vaiheista, mahdollisuuksista sekä alan uusimmista puheenaiheista. Tiedetoimittaja Leena Mattila haastattelee Orion Pharman Principal Scientist Olli Törmäkangasta.

Tiedeklubi järjestetään 17.11.2021 kello 17 – 18 Manalan kellarissa (Dagmarinkatu 2). Ravintola Manalassa kuultavat keskustelut äänitetään myös podcasteiksi. Podcast-tallenteet keskusteluista julkaistaan tapahtumia seuraavina päivinä Tiederadiossa SoundCloudissa ja Spotifyssa. Tiedeklubeille on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!