Suomalaisten Kemistien Seura (SKS) on sitoutumaton yli 100-vuotias tieteellinen seura ja perinteikäs kemistien yhteenliittymä. Olemme yksi Suomen suurimmista tieteellisistä seuroista, ja yhtenä tärkeimmistä tavoitteistamme on edistää kemian näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Viimeisimmän strategian painopistealueita ovat tieteen ja osaamisen edistäminen, tuki yritystoiminnalle, kestävä kehitys ja katse tulevaisuuteen.

Etsimme seurallemme aktiivista ja innostunutta TOIMINNANJOHTAJAA kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Tärkeimpinä tehtävinäsi ovat:
– SKS:n toiminnan johtaminen seuramme strategisten linjausten mukaisesti
– SKS:n toiminnan kehittäminen läheisessä yhteistyössä seuran hallituksen ja paikallisseurojen kanssa
– Sidosryhmäviestintä
– Seuran kansainvälinen yhteistyö ja yhteydenpito ulkomaisten kumppanien kanssa
– Yhteistyö SKS:n ja paikallisseurojen sekä jaostojen välillä
– Kemian Päivien ohjelman ja seuran osaston koordinointi
– Seuran hallinto ja taloudenhoito, jäsenrekisterin ylläpito, jäsentiedotus ja -palvelut, yhteistyö jäsenlehden kanssa
– Kemian seurojen (SKS, FKS, KTY) yhteisten toimien hoito

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja hyvää organisoimiskykyä. Korkeakoulututkinto kemian alalta katsotaan eduksi. Toivomme valittavalta henkilöltä hyviä esiintymis-, viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä aktiiviseen sidosryhmätyöhön. Tehtävä edellyttää hyvää ihmisten johtamistaitoa. Ennen kaikkea etsimme kuitenkin oikeanlaista persoonaa: jokapäiväinen toiminta edellyttää itsenäistä työotetta,kykyä pitää hallitusti usean samanaikaisen projektin langat käsissä sekä kiinnostusta verkostoitumiseen alan toimijoiden kanssa. Kemian alan korkeakoulu- ja yrityskentän tuntemuksen luemme eduksi.

Tarjoamme erittäin joustavaa ja itsenäistä tehtävää. Työ vaatii jonkin verran matkustamista ja iltatyötä.

Toivomme uuden toiminnanjohtajan voivan aloittavan viimeistään 01.10.2022.
Hakemukset palkkatoivomuksineen toimitetaan: toimisto@kemianseura.fi perjantaihin 08.07.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa:
Hallituksen jäsen Pekka Joensuu, pekka.joensuu@helsinki.fi, 050 3010406
Parhaiten tavoitettavissa ennen 28.6.
Seuran verkkosivut: https://suomalaistenkemistienseura.fi